Rohde & Schwarz przedstawia pierwsze rozwiązanie do pomiaru mocy transmitowanej przez komponenty sieci 5G i gigabitowych

nrpm-ota

Zestaw R&S NRPM OTA to pierwsze rozwiązanie, które pozwala na pomiar mocy transmitowanej przez komponenty sieci 5G i bezprzewodowe sieci gigabitowe. To rozwiązanie umożliwia użytkownikom kalibrację mocy wyjściowej anteny badanego urządzenia oraz testowanie funkcji kształtowania jego wiązki na etapie projektowania i produkcji.

Stacje bazowe, punkty dostępowe, urządzenia bezprzewodowe i moduły radiowe stosują anteny fazowane do transmisji sygnałów radiowych w standardzie 5G lub gigabitowych. Kształtowanie wiązki pozwala na kontrolę kierunku emisji anteny nadawczej, aby uzyskać maksymalne natężenie mocy na odbiorniku. Aparat do pomiaru mocy R&S NRPM OTA firmy Rohde & Schwarz pozwala na pomiar i kalibrację mocy wyjściowej badanego urządzenia, jak również na testy funkcji kształtowania wiązki – wszystko za pomocą prostej, pojedynczej konfiguracji testowej. Aparat ten  działa w zakresie częstotliwości od 27,5 GHz do 75 GHz. Pokrywa zatem zakres pasma 28 GHz obecnie proponowanego dla sieci 5G, jak również zakres częstotliwości od 55 do 66 GHz przewidziany dla sieci WLAN w standardzie IEEE 802.11ad, a także zakres powyżej 66 GHz odpowiadający standardowi IEEE 802.11ay.

Zestaw do pomiaru mocy R&S NRPM OTA składa się z dwóch głównych komponentów: modułu anteny i trzykanałowego modułu czujnikowego.

Moduł anteny R&S NRPM A66 o prosta, spolaryzowana antena Vivaldiego ze zintegrowanym detektorem diodowym do pomiaru mocy. Dzięki wysokiej liniowości potrafi ona mierzyć moc względną z dokładnością ponad 0,2 dB. Ponieważ pomiar mocy odbywa się bezpośrednio na antenie, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych kabli RF. To z kolei eliminuje także potrzebę złożonej kompensacji strat w kablach. Za pomocą pojedynczego modułu anteny użytkownik może na przykład skalibrować moc wyjścia badanego urządzenia. Używając kilku oddalonych w przestrzeni modułów anteny można natomiast przetestować formowanie wiązki przez takie urządzenie.

Trzykanałowy moduł czujnikowy R&S NRPM3 przetwarza wyniki pomiarów z maksymalnie trzech modułów anteny. Gdy w konfiguracji testowej potrzebna jest większa liczba anten, użytkownicy mogą wykorzystać dowolną ilość modułów czujnikowych pracujących równolegle. Dodatkowe punkty pomiarowe zwiększają rozdzielczość pomiaru podczas testów kształtowania wiązki.

Co istotne, dostępne jest bezpłatne oprogramowanie R&S Power Viewer Plus firmy Rohde & Schwarz. Pozwala ono przeglądać i przetwarzać dane pomiarowe, udostępniając wzrokową obserwację do 12 kanałów, jak również m.in. wyznaczenie średniej mocy.

Aby umożliwić pomiary w ekranowanej komorze 19” R&S TS7124, Rohde & Schwarz oferuje również przejściówkę T&S NRPM-ZD3 ze zintegrowanym filtrem. Dzięki temu urządzeniu użytkownicy mogą przeprowadzać akwizycję sygnałów w ekranowanym środowisku pomiarowym, co zapewnia pełną powtarzalność pomiarów.

Więcej informacji można znaleźć na stronach producenta.

Przedstawicielstwo Rohde & Schwarz w Polsce: ul. Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, tel: 22 337 64 99.

O autorze