GUIX Studio: mikrokontrolery Renesas Synergy w aplikacjach graficznych [2]

Konfiguracja obiektu Prompt ekranu Window 1 została pokazana na rysunku 47 i 48. Obiekt instructions ma wykonywać akcję po przyciśnięciu i dlatego ma zaznaczona opcję Enable. Obiekt Window 1 text zmienia tylko napis przez siebie wyświetlany i nie ma zaznaczonej opcji Enable. Analogicznie wykonujemy konfigurację elementów Prompt umieszczonych w oknie window2rysunki 49 i 50.

Rys. 47. Konfiguracja Prompt Windowchanger – C
Rys. 47. Konfiguracja Prompt Windowchanger – C
Rys. 48. Konfiguracja Prompt window1_text – ekran window 1
Rys. 48. Konfiguracja Prompt window1_text – ekran window 1
Rys. 49. Konfiguracja Propmpt window2_text – ekran window 2
Rys. 49. Konfiguracja Propmpt window2_text – ekran window 2
Rys. 50. Konfiguracja Propmpt hellotext – ekran window 2
Rys. 50. Konfiguracja Propmpt hellotext – ekran window 2

Po umieszczeniu wszystkich elementów graficznych i ich skonfigurowaniu aplikacja GUIX Studio wygeneruje 4 pliki: guiapp_resources.c, guiapp_resources.h, guispp_specificiations.c i guispp_specificiations.h i umieści je w folderze gui. Żeby to się stało trzeba z menu Project uruchomić Generate All Output Filesrysunek 51.

Rys. 51. Generowanie plików wynikowych
Rys. 51. Generowanie plików wynikowych

W plikach wygenerowanych przez GUIX Studio są umieszczone definicje elementów graficznych oraz funkcje ich rysownia na ekranie.

Ostatni etap, to napisanie funkcji, która reaguje na zdarzenia pochodzące z obsługi interfejsu dotykowego. Każdy element graficzny może zgłaszać zdarzenie po przyciśnięciu obszaru ekranu, na którym ten element jest umieszczony. Taką funkcję można napisać samodzielnie, ale wymaga to sporej wiedzy i żmudnego wczytywania się w dokumentację użytych elementów biblioteki SSP. Dużo łatwiej jest posiłkować się gotowym rozwiązaniem, które potem będzie można adaptować do własnych celów. Firma Renesas umieściła w nocie aplikacyjnej R12AB0021EU0100 gotowy plik guiapp_event_handlers.c. Na listingach 2 i 3 pokazano procedury dla obsługi ekranów 1 i 2.

 

List. 2. Obsługa zdarzeń dla ekranu 1

 

List. 3. Obsługa zdarzeń dla ekranu windows 2

 

O autorze

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, współpracownik miesięcznika Elektronika Praktyczna, autor książek o mikrokontrolerach Microchip i wyświetlaczach graficznych, wydanych nakładem Wydawnictwa BTC. Zawodowo zajmuje się projektowaniem zaawansowanych systemów mikroprocesorowych.