Mały oscyloskop Keysighta DSOX1102G – konkurencja może czuć się zagrożona

Wyzwalanie, akwizycja

W oscyloskopie DSOX1102G przewidziano 7 typów wyzwalania. Może trochę dziwić, że nie znalazły się wśród nich robiące „karierę” typy „Runt” i „Glitch”, które spotyka się raczej w oscyloskopach wyższej klasy, za to są: „Setup and Hold” oraz „Pattern”. Wyzwalanie „Setup and Hold” zostało opracowane przede wszystkim do badania szybkich pamięci i jest często implementowane w oscyloskopach wysokiej klasy. . Z kolei w wyzwalaniu „Pattern” wzorzec jest tworzony na podstawie iloczynu logicznego sygnałów z obu kanałów pomiarowych oscyloskopu oraz z wejścia wyzwalania zewnętrznego. Przykład użycia takiego typu wyzwalania przedstawiono na rys. 8. Wyzwolenie następuje wtedy, gdy spełnione są jednocześnie trzy warunki. W tym przypadku są to: narastające zbocze w kanale 1, stan wysoki w kanale 2, a stan wejścia wyzwalania zewnętrznego nie jest analizowany. Pozostałe typy wyzwalania to dobrze znane: „Edge”, „Pulse Width”, „Rise/Fall Time”, „Video” oraz wyzwalanie zdarzeniami charakterystycznymi dla aktualnie wybranego szeregowego protokołu komunikacyjnego.

Rys. 8. Wyzwalanie typu „Pattern”

Dodać jeszcze należy, że niezależnie od wybranego typu wyzwalania oscyloskop może pracować w trybie „Normal” lub „Auto”. Różnica polega na tym, że w trybie „Normal” oscylogram jest zamrażany na ekranie i nie zmienia się do momentu nadejścia kolejnego zdarzenia wyzwalającego, natomiast w trybie „Auto”, jeśli po upływie pewnego czasu zdarzenie takie nie następuje, to i tak podstawa czasu jest wyzwalana.

Nie można jeszcze nie wspomnieć o pracy układu akwizycji. Tu zastosowano rozwiązania typowe dla oscyloskopów cyfrowych. W tej klasie przyrządów nie zawsze można korzystać z akwizycji w trybie „High Resolution”, a jest to tryb bardzo korzystny szczególnie przy dłuższych podstawach czasu. Układ akwizycji pracuje z pełną szybkością próbkowania, bez względu na długość cyklu próbkowania wynikającego z podstawy czasu. Wszystkie próbki nie mogą być zapisane do rekordu, gdyż szybko uległby on zapełnieniu. Do rekordu jest więc wpisywana jedna dana stanowiąca średnią wartość obliczaną w każdym cyklu próbkowania ze wszystkich pozyskanych w nim próbek. Takie rozwiązanie skutkuje efektywnym zwiększeniem rozdzielczości przetwarzania. Korzyści jakie się uzyskuje przedstawiono w tab. 2.

Kolejną cechą wyróżniającą oscyloskop DSOX1102G pośród większości przyrządów konkurencyjnych jest szybkość odświeżania obrazów. 50000 wmfs/s, to parametr, który często spotykamy dopiero w wyrobach wyższej klasy. Tab. 2. Efektywna rozdzielczość próbkowania uzyskiwana w trybie akwizycji „High Resolution” w zależności od nastawy podstawy czasu

Podstawa czasu Efektywna rozdzielczość próbkowania
£1 ms/dz 8
2 ms/dz 9
5 ms/dz 10
10 ms/dz 11
³20 1 ms/dz 12

 

Układ akwizycji działa podobnie w trybie „Average”, z tym że wtedy uśrednianie jest wykonywane nie w jednym cyklu próbkowania a w wielu cyklach akwizycji. Szybkość próbkowania jest wówczas zależna od podstawy czasu.

 

Segmentacja pamięci

Można powiedzieć, że jest to rozwiązanie raczej niespotykane w tej klasie oscyloskopów, a chodzi w nim o jak najbardziej wydajne wykorzystywanie rekordu akwizycji. Rekord Jest dzielony na zadeklarowaną liczbę segmentów (max. 50), do których po wyzwoleniu są wpisywane tylko takie porcje danych, które odpowiadają długości segmentu. Jeśli więc w sygnale występują bardzo długie przerwy między zdarzeniami wyzwalającymi, to w akwizycji bez segmentacji większość rekordu zajmowałyby nieistotne dane. Podczas pracy z segmentacją do rekordu jest zapisywana tylko istotna treść uzupełniana stemplem czasowym po to, by możliwe było późniejsze odtworzenie całości z zachowaniem wzajemnych relacji czasowych.

 

Ocena subiektywna

Keysight to firma przykładająca dużą wagę nie tylko do jakości parametrów technicznych swoich produktów, ale także do jakości i wygody interfejsu użytkownika. Elegancja wykonania oscyloskopów i łatwość ich obsługi to istotny atut. Teraz w razie wątpliwości dotyczących działania przyrządu wystarczy na chwilę przytrzymać przycisk uruchamiający jakąś akcję, aby zapoznać się z pomocą oferowaną w kilku językach, w tym także w języku polskim. Doskonały wyświetlacz i niemal bezgłośna praca oscyloskopu stwarzają komfortowe warunki podczas pomiarów. Nie mogę powiedzieć, że nie widziałem lepszych oscyloskopów od DSOX1102G, ale w tej klasie i w tej cenie niełatwo będzie znaleźć konkurenta. Nie mam pewności czy Keysight wypuszczając na rynek model DSOX1102G nie wsadza kija w mrowisko. Ale jeśli tak się stanie, to na pewno wyjdzie to na dobre użytkownikom. Czekamy więc na reakcję konkurencji, póki co ciesząc się z oscyloskopu DSOX1102G.

O autorze

Jarosław Doliński
Jarosław Doliński jest absolwentem Wydziału Elektroniki na Politechnice Warszawskiej. Pracował w Przemysłowymi Instytucie Telekomunikacji oraz Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, gdzie zajmował się konstruowaniem urządzeń transmisji danych. Współpracował z Zakładem Urządzeń Teatralnych m.in. w zakresie konstrukcji interkomów teatralnych i urządzeń dla inspicjentów. Brał także udział w pracach projektowych rejestratorów urządzeń wiertniczych i elektroniki montowanej na żurawiach mobilnych. Obecnie prowadzi firmę zajmująca się konstruowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych dla rehabilitacji i wspomagania treningu sportowego. Jest autorem czterech książek poświęconych elektronice i mikrokontrolerom, współpracuje ponadto z miesięcznikami „Elektronika Praktyczna”, „Elektronik” oraz „Świat Radio”.