Szkolenie „Dobre praktyki programowania mikrokontrolerów STM32 w języku C” – także w lipcu

Firmy KAMAMI.pl oraz TECHDAYS.pl zapraszają na szkolenie dla osób zainteresowanych implementacją projektów w mikrokontrolerach STM32, pod nazwą „Dobre praktyki programowania mikrokontrolerów STM32 w języku C„. Szkolenie będzie miało miejsce 07.07.2017 w Warszawie, będzie realizowane na zestawach sprzętowych NUCLEO z mikrokontrolerami STM32 oraz shieldzie treningowym KA-NUCLEO-MULTISENSOR.

Podczas szkolenia uczestnicy będą wykonywali następujące ćwiczenia:

  1. Timer SysTick, porty GPIO, obsługa przycisku, atrybuty static i volatile, operacje na portach. Ograniczanie zasięgu zmiennych, poprawne użycie atrybutów. Błędy przy modyfikacji portów przy użyciu operacji logicznych.
  2. Transmisja UART przy użyciu DMA. Atrybut const – deklaracje łańcuchów i tablic łańcuchów – wpływ na zajętość pamięci.
  3. Wyświetlanie dynamiczne LED – realizacja programowa. Dobór częstotliwości odświeżania. Przetwarzanie pomiarów ADC przy użyciu arytmetyki stałopozycyjnej. Makrodefinicje preprocesora a funkcje inline.
  4. Wyświetlanie dynamiczne LED typu Charlieplexing.
  5. Oczekiwanie na zdarzenia, usypianie procesora. Obsługa zdarzeń w pętli zdarzeń. Oczekiwanie w obsłudze przerwania.

Pozostałe szczegóły są dostępne na stronie TECHDAYS.pl.

O autorze