[PRZYKŁAD] Raspberry Pi oraz wyświetlacz matrycowy LED – podłączenie oraz konfiguracja

Teraz można przejść do programu obsługującego wyświetlacz. Wykorzystany zostanie przykład przygotowany przez producenta (można go pobrać w sekcji „do pobrania” na końcu tego artykułu).

Aby przenieść pliki z komputera na Raspberry pi można zainstalować serwer FTP. Poniżej znajduje się służąca do tego celu komenda. Jeżeli padnie pytanie o wybór serwera należy wybrać standalone.

Od teraz serwer FTP działa i można się z nim połączyć za pomocą dowolnego klienta FTP (np. FileZilla). W kliencie należy podać numer IP „malinki”, port (22), nazwę użytkownika oraz hasło.

Rys 3 . Okno programu FileZilla – klienta FTP

Następnie po podłączeniu można przesyłać pliki bezpośrednio na Raspberry Pi. W tym celu należy przeciągnąć plik w miejsce zaznaczone na rysunku 4 czerwonym prostokątem, co spowoduje przesłanie pliku do minikomputera:

Rys 4. Okno programu FileZilla – okno do wgrywania plików

Należy „przesłać” na Raspberry Pi dwa pliki: Dot_Test.c oraz Makefile. W konsoli należy przejść do folderu gdzie przesłaliśmy pliki, a następnie skompilować program za pomocą komendy:

Uruchomienie programu odbywa się za pomocą komendy:

W przykładzie na wyświetlaczu pojawiają się kolejne cyfry oraz litery z alfabetu.

Przyjrzyjmy się ważniejszym elementom tego kodu:

Wszystkie znaki są zakodowane w tablicy disp1[38][8] – zawiera ona 38 znaków (0-9, a-z oraz dwa znaki specjalne), które mogą być wyświetlane na wyświetlaczu.

Można dodać własne symbole. Ja stworzyłem dwa symbole: zapalone wszystkie diody w sekcji 8×8 oraz zgaszone wszystkie diody w sekcji. Wygląda to następująco:

Aby wyświetlić znak na na wyświetlaczu należy wywołać pętlę for, która odczyta kolejne linie znaku i wyświetli je na wyświetlaczu.

Odpowiedzialna jest za to funkcja Write_Max7219, której w drugim argumencie należy podać numer naszego znaku.

Działanie programu zostało pokazane na filmiku poniżej:

Do pobrania

O autorze