Obsługa pilota zdalnego sterowania na minikomputerze Odroid C2

Za obsługę podczerwieni na systemie Linux odpowiedzialny jest pakiet lirc. Pakiet można zainstalować za pomocą komendy:

Za utworzenie pliku konfiguracyjnego odpowiada program irrecord. Przed uruchomieniem programu należy wyłączyć usługę lirc. Można to zrobić za pomocą następującej komendy:

Program irrecord należy uruchomić następującym poleceniem:

Następnie należy postępować zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na ekranie. Na początku program prosi o przyciskanie różnych przycisków aż do wypełnienia dwóch linii terminala kropkami. W tym czasie program analizuje sposób wysyłania komend przez pilot. Następnie program prosi o podanie funkcji przycisku, a następnie przyciśnięcie i przytrzymanie danego klawisza, który ma funkcję wykonywać. Listę dostępnych funkcji można znaleźć po wpisaniu komendy:

Nazwy przycisków są raczej intuicyjne. Ja wykorzystam następujące i wyjaśnię do czego służą:

  • KEY_POWER – wyłącza odtwarzacz oraz uruchamia wyłączenie komputera
  • KEY_PLAY – włącza/zatrzymuje odtwarzanie
  • KEY_PAUSE – zatrzymuje/włącza odtwarzanie
  • KEY_STOP – wyłącza odtwarzanie
  • KEY_FORWARD – przyspiesza odtwarzanie (przewija do przodu)
  • KEY_REWIND – przewija do tyłu
  • KEY_NEXT – włącza kolejny plik z listy
  • KEY_RECORD – włącza nagrywanie
  • KEY_VOLUMEUP – zwiększa głośność
  • KEY_VOLUMEDOWN – zmniejsza głośność

Rys. 3. Zrzut ekranu z tworzenia pliku konfiguracyjnego

Po przypisaniu wszystkich przycisków należy nacisnąć ENTER. W ostatnim kroku należy możliwie najszybciej naciskać jeden przycisk na pilocie, ale tak, żeby w konsoli pojawiały się kropki. Po kilku naciśnięciach program skończy konfiguracje i zakończy swoje działanie. Utworzony plik konfiguracyjny należy skopiować do katalogu, z którego lirc pobiera konfigurację. Można to uczynić następującym poleceniem:

Należy potem zrestartować usługę lirc na pomocą następującej komendy:

Aby przetestować działanie pilota, można uruchomić program:

I obserwować w terminalu, czy program reaguje na komendy:

Rys. 4. Działanie skanera odbiornika podczerwieni – irw

Jeśli komendy są odbierane przez komputer, można włączyć obsługę pilota w odtwarzaczu Kodi. W tym celu należy edytować następujący plik:

W pliku należy zmienić nazwę pierwszego urządzenia na nazwę pilota. Domyślnie pilot nazywany jest lircd.conf.

Rys. 5. Edytowany plik Lircmap.xml

Po włączeniu odtwarzacza, powinien on już reagować na komendy pilota. Materiał filmowy prezentujący efekt czynności znajduje się poniżej:

O autorze