Testowanie Bluetooth za pomocą szerokopasmowego testera radiowego R&S CMW, część 1

Bogata oferta rozszerzeń sprzętowych i programowych

Platforma R&S CMW jest zbudowana na zasadzie skalowalnych rozszerzeń, oferując wiele opcji sprzętowych i programowych. Dzięki temu przyrządy R&S CMW mogą być indywidualnie skonfigurowane i dopasowane do konkretnych zadań pomiarowo-testowych.

Platforma R&S CMW podąża za najnowszymi osiągnięciami technologicznymi, oferując aktualizacje oprogramowania i jego nowe rozszerzenia. Również komponenty sprzętowe mogą zostać ulepszone.

Dostępne są również unikalne narzędzia programowe rozszerzające funkcjonalność. Platforma R&S CMW za pomocą jednego przyrządu pozwala objąć cały zakres testów i pomiarów.

Jeden tester dla wszystkich technologii

1. Wszechstronna platforma sprzętowa

 • Pasmo 6 GHz
 • Do 4 kanałów
 • Wewnętrzny serwer do testów komunikacji między urządzeniami (E2E)

2. Obsługa wielu standardów radiowych sieci dostępowych (RAT)

 • LTE-A, WCDMA / HSPA+, GSM / GPRS / EGPRS
 • CDMA2000, 1xRTT / EV-DO, TD-SCDMA
 • WLAN, Bluetooth

3. Obsługa Bluetooth LTE i Bluetooth Classic

 • Wszystkie testy komunikacji radiowej Bluetooth SIG w trybie zdalnego sterowania ze szczegółowymi raportami z testów
 • Testy parametryczne i bardzo szybkie pomiary widma
 • Pomiary Bluetooth audio (opcjonalne)
 • Bluetooth 5

4. Obsługa sygnałów WLAN

 • Analiza przychodzących pakietów LTE-WLAN
 • Testy WLAN – E2E oraz testy puntów dostępowych
 • Wbudowane testy współpracy z innymi technologiami

5. Dodatkowe funkcje dla testów podczas produkcji

 • Testy do 8 urządzeń (EUT)
 • Obsługa układów wszystkich największych dostawców
 • Jednakowy interfejs GUI na etapie projektowania oraz produkcji
Fot. 5. R&S CMW270 – przyrząd do obsługi wszystkich technologii nie-komórkowych

Tester łączności bezprzewodowej R&S CMW270 jest atrakcyjną cenowo alternatywą przeznaczoną do projektowania, produkcji i serwisowania. Przyrząd ten, przeznaczony do obsługi technologii nie-komórkowych, oferuje funkcjonalność zbliżoną do modelu R&S CMW500. Obsługuje on technologie transmisji Bluetooth, WLAN oraz nadawanie typu broadcast.

Fot. 6. Kompaktowy tester RF dla linii produkcyjnej

Przyrząd testowy R&S CMW100 oparty na platformie R&S CMW jest przeznaczony do testowania urządzeń telekomunikacyjnych na etapie produkcji. Funkcjonalny interfejs RF pozwala na jednoczesne testy maksymalnie 8 portów RF. Możliwości zdalnego sterowania i pomiarów R&S CMW100 są porównywalne do tych dostępnych w modelu R&S CMW500. Oba testery wykorzystują te same metody w celu optymalizacji czasu pomiaru oraz zwiększenia wydajności.

Model R&S CMW100 może służyć do taniej kalibracji i weryfikacji urządzeń bezprzewodowych w trybie nie-sygnałowym (non-signaling) jako analizator/generator.

Opis technologii Bluetooth

Technologia Bluetooth jest standardem łączności bezprzewodowej pracującym w paśmie ISM, przeznaczonym do wymiany danych na krótkie odległości.

Podstawowa zasada działania

Typowe urządzenie Bluetooth składa się z hosta i kontrolera Bluetooth, które komunikują się ze sobą za pośrednictwem interfejsu hosta (HCI). Stos protokołów Bluetooth oraz aplikacja pracują na hoście, natomiast kontroler Bluetooth odpowiada za komunikację w paśmie podstawowym. Aplikacje wykorzystują określone profile, aby za pomocą dostępnych funkcjonalności urządzenia Bluetooth zrealizować usługi, takie jak np. pomiar temperatury.

Ponieważ technologia Bluetooth zdobywa popularność w bardzo różnych obszarach zastosowań, liczba profili stale rośnie. Urządzenia Bluetooth, które wykorzystują to samo pasmo podstawowe i profile do współpracy, mogą nawiązywać ze sobą połączenie.

Bluetooth Classic

Termin „Bluetooth Classic” oznacza urządzenia pracujące z podstawową, niską szybkością (BR) oraz wysoką szybkością (EDR) podanymi w podstawowej specyfikacji Bluetooth od wersji 1.

Na transfery danych przeznaczonych jest 79 kanałów w odstępie 1 MHz, które mieszczą się w paśmie ISM 2,4 GHz. Przestrajanie częstotliwości i tym samym zmiana kanału pozwala uniknąć interferencji z sygnałami radiowymi otoczenia. W adaptacyjnym trybie przestrajania nie są wykorzystywane zablokowane kanały. Tryb BR stosuje gaussowskie kluczowanie częstotliwości (GFSK) i uzyskuje efektywną przepustowość 1 Mb/s, natomiast tryb EDR wykorzystuje modulację π/4-DQPSK do uzyskania przepustowości 2 Mb/s oraz 8QPSK zapewniającą przepustowość 3 Mb/s.

Rys 7. Specyfikacja standardu Bluetooth Classic

Rys. 8. Architektura Bluetooth

 

Bluetooth Low Energy (BLE)

Termin „Bluetooth Low Energy” opisuje urządzenia, który pobierają mniej energii od urządzeń wykorzystujących Bluetooth Classic. Technologia BLE występuje w specyfikacji wersji 4. Bluetooth i wyższych. Wersja Bluetooth 5 wprowadziła następujące możliwości:

 • Bardziej wydajne zarządzanie zasilaniem, pozwalające obniżyć zużycie energii nawet o 60%
 • Do 4 razy większy zasięg sieci
 • Podwojona szybkość transmisji

Wersja LE wykorzystuje 40 kanałów radiowych w odstępach 2 MHz, które mieszczą się w paśmie ISM 2,4 GHz. Są one podzielone na 3 kanały przeznaczone wyłącznie na zgłoszenia oraz 37 kanałów na dane i drugorzędne zgłoszenia. W trybie zgłoszenia (advertising) kanały służą do transmisji krótkich informacji podobnie, jak w urządzeniach typu beacon. Rzeczywiste połączenie z użyciem kanałów danych zachowuje się jak mikrosieć, w obrębie której możliwe jest adaptacyjne przełączanie połączeń. Mikrosieć składa się z urządzenia nadrzędnego narzucającego zegar oraz maksymalnie 7 urządzeń podrzędnych.

Modulacja GFSK niekodowanych pakietów danych daje efektywną przepustowość do 2 Mb/s dla głębokości modulacji między 0,45 a 0,55. Dostępna jest również opcjonalna stabilna głębokość modulacji między 0,495 a 0,505. W przypadku transmisji na duże odległości możliwe jest wykorzystanie kodowanych pakietów, zapewniając efektywną przepustowość 500 kb/s.

Rys. 9. Specyfikacja Bluetooth Low Energy

O autorze