Łatwa automatyzacja IoT w chmurze

Czym jest IoT? Przeszliśmy długą drogę od czasów, gdy ludzie wyjaśniali ideę połączonych ze sobą urządzeń poprzez przykład mówiący o lodówce, która będzie informować, gdy skończy się mleko. Nasz sposób myślenia ewoluował od takich właśnie […]

Większe możliwości w dziedzinie projektowania układów IoT — rola płytek rozwojowych typu open source i wpływ społeczności

Internet Rzeczy jest najważniejszym elementem tego, co zostało określone przez Światowe Forum Ekonomiczne jako czwarta rewolucja przemysłowa, czyli ekonomiczna, techniczna i kulturowa przemiana, która łączy w sobie świat fizyczny, cyfrowy i biologiczny. Do rozwoju IoT […]