Warsztaty dotyczące technik implementacji USB z wykorzystaniem mikrokontrolerów NXP

Firmy NXP oraz EBV przygotowały warsztaty projektowe wykorzystujące platformę NXP LPCXpresso oraz narzędzie programistyczne firmy Code Red. W ramach warsztatów przedstawione zostaną zaawansowane możliwości mikrokontrolerów LPC11u1X oraz LPC1343 w celu pokazania uczestnikom jak tworzyć i rozwijać projekty wykorzystujące interfejs USB.