Rekordy STM32 w CoreMark

Przy projektowaniu aplikacji wymagającej zastosowania mikrokontrolera niejeden konstruktor zadawał sobie pytanie, który zastosować. W wyborze decydujące znaczenie mając takie cechy jak dostępne peryferia układu, jego cena, wydajność i inne.