Analizator stanów logicznych Saleae Logic16 Analyzer

Analizatory stanów logicznych stanowią grupę przyrządów pomiarowych nie tyle niezbędnych, co bardzo przydatnych elektronikom. W wielu przypadkach można sobie jakoś radzić posługując się oscyloskopem cyfrowym, jednak dostępna liczba kanałów okazuje się zwykle niewystarczająca do pracy. Prawdziwe problemy pojawiają się, gdy trzeba poddawać analizie wielobitowe magistrale komunikacyjne lub oglądać sygnały na wyprowadzeniach różnych rodzajów interfejsów cyfrowych. Analizator stanów logicznych staje się wówczas niezastąpiony.