IoT Hub Farnell element14 – teraz także po polsku

Farnell element14, dystrybutor rozwiązań rozwojowych, uruchomił lokalne wersje językowe serwisu IoT Hub – istotnej części swojej strony internetowej, zawierającej różnorodne informacje na temat Internetu Rzeczy, opisy nowości rynkowych oraz artykuły techniczne, w których opisywane są […]

Większe możliwości w dziedzinie projektowania układów IoT — rola płytek rozwojowych typu open source i wpływ społeczności

Internet Rzeczy jest najważniejszym elementem tego, co zostało określone przez Światowe Forum Ekonomiczne jako czwarta rewolucja przemysłowa, czyli ekonomiczna, techniczna i kulturowa przemiana, która łączy w sobie świat fizyczny, cyfrowy i biologiczny. Do rozwoju IoT […]

element14.com organizuje konkurs na Halloween

Portal element14.com, zrzeszający inżynierów i projektantów, ogłosił nowy konkurs z okazji Halloween. Inżynierowie i użytkownicy element14.com biorący udział mają szansę na wygranie jednej z dwóch drukarek 3D Cel Robox od Farnell element14. Inżynierowie mogą przystąpić […]

Moc prezentów od jubilata

Obchodzący 10-lecie działalności w Polsce Farnell element14 uczci ten jubileusz obsypując prezentami uczestników nowoogłoszonego niezwykłego konkursu. W konkursie tym można codziennie wygrać Nagrodę Dnia lub na zakończenie konkursu Nagrodę Główną – a jest to mini […]