Nowa strategia Silicon Labs dla Internetu Rzeczy

Tyson Tuttle, dyrektor generalny Silicon Labs, przedstawił strategię firmy zatytułowaną „Accelerating the IoT” podczas niedawnej konferencji Design Automation (DAC). Ponieważ na rynku często spotykane są obawy dotyczące braku bezpieczeństwa IoT oraz kosztów i trudności projektowania […]

Większe możliwości w dziedzinie projektowania układów IoT — rola płytek rozwojowych typu open source i wpływ społeczności

Internet Rzeczy jest najważniejszym elementem tego, co zostało określone przez Światowe Forum Ekonomiczne jako czwarta rewolucja przemysłowa, czyli ekonomiczna, techniczna i kulturowa przemiana, która łączy w sobie świat fizyczny, cyfrowy i biologiczny. Do rozwoju IoT […]

NodeMCU – przykład użycia aplikacji Blynk

W artykule została opisana aplikacja Blynk, która pozwala na sterowanie lub wizualizację danych pochodzących z modułu ESP8266, Arduino lub Raspberry Pi. Aby przetestować aplikację, potrzebne są następujące komponenty: Płytka z modułem ESP8266 – NodeMCU Płytka stykowa […]