kamodws2812

[PROJEKT] KAmodWS2812 + KAmduinoUNO

Diody RGB są powszechnie wykorzystywane w oświetleniu pomieszczeń, reklamach świetlnych, ozdobach i wielu innych urządzeniach elektronicznych. Można je również znaleźć w systemach Ambilight niektórych producentów sprzętu RTV. Dużym postępem oraz zwiększeniem zainteresowania tematyką diod RGB, […]

xdpl8220_xdp

Energooszczędny cyfrowy sterownik diod LED Infineon

Nowoczesne technologie LED oferują  możliwości projektowania zaawansowanych systemów oświetlenia. Układ XDPL8220 firmy Infineon Technologies stanowi rozszerzenie oferty cyfrowych, konfigurowalnych sterowników diod LED. Ten układ scalony pozwala na realizację najważniejszych funkcji inteligentnych systemów oświetlenia i oferuje […]