Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie Mikrokontroler.pl (dalej: Serwis).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest BTC Korporacja Sp. z. o.o. z siedzibą pod adresem Lwowska 5, 05-120 Legionowo, NIP: 5361968139, REGON: 52405601200000.

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

4. Zbierane przez Administratora dane będą:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter),[AK1]  o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lata.

2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

IV. Informacje o przetwarzaniu

1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:

 • podmiotom powiązanym z Administratorem,
 • podmiotom współpracującym z Administratorem,
 • podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
 • kancelariom prawnym.

2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Użytkownik Serwisu ma prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie[AK2]  usprawiedliwionego interesu administratora
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem

3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji[AK3] , w tym do profilowania.

VI. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.

W przypadku pytań lub wątpliwości co do Polityki, prosimy o kontakt na adres e-mail: mikrokontroler@mikrokontroler.pl


Polityka Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem tych, które są zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator: BTC Korporacja z siedzibą pod adresem ul. Lwowska 5, 05-120 Legionowo.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Mikrokontroler.pl Privacy Policy

Mikrokontroler.pl is part of the BTC Korporacja Sp. z o.o., Lwowska 5, 05-120 Legionowo, Poland, VAT: PL 5361968139. This privacy policy will explain how we use the personal data we collect from you when you use our website.

Topics:

 • What data do we collect?
 • How do we collect your data?
 • How will we use your data?
 • How do we store your data?
 • Marketing
 • What are your data protection rights?
 • What are cookies?
 • How do we use cookies?
 • What types of cookies do we use?
 • How to manage your cookies?
 • Privacy policies of other websites
 • Changes to our privacy policy
 • How to contact us?
 • How to contact the appropriate authorities?

What data do we collect?

Mikrokontroler.pl collects the following data:

 • Personal identification information (Name, email address, etc.)
 • Technical information (IP Address, browser request’s history, etc.)

How do we collect your data?

You directly provide Mikrokontroler.pl with most of the data we collect. We collect data and process data when you:

 • Voluntarily complete a customer survey or provide feedback on any of our message boards or via email.
 • Sign up to our newsletter
 • Use or view our website via your browser’s cookies.

How will we use your data?

Mikrokontroler.pl collects your data so that we can:

 • Email you with special offers on other products, services and events we think you might like.
 • Learn about the traffic on our website
 • Show you specific advertisement on internet you might like

If you agree, Our Company will share your data with our partner companies so that they may offer you their products and services.

How do we store your data?

Mikrokontroler.pl securely stores your data at our hosting provider, OVH SAS, 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix, France.

Our Company will keep your personal data for 3 years. Once this time period has expired, we will delete your data by safe erasing it from our database.

Marketing

Mikrokontroler.pl would like to send you information about products and services of ours that we think you might like, as well as those of our partner companies.

If you have agreed to receive marketing, you may always opt out at a later date.

You have the right at any time to stop Mikrokontroler.pl from contacting you for marketing purposes or giving your data to our partner companies.

What are your data protection rights?

Mikrokontroler.pl would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following:

The right to access – You have the right to request Mikrokontroler.pl for copies of your personal data. We may charge you a small fee for this service.

The right to rectification – You have the right to request that Mikrokontroler.pl corrects any information you believe is inaccurate. You also have the right to request Our Company to complete the information you believe is incomplete.

The right to erasure – You have the right to request that Mikrokontroler.pl erases your personal data, under certain conditions.

The right to restrict processing – You have the right to request that Mikrokontroler.pl restricts the processing of your personal data, under certain conditions.

The right to object to processing – You have the right to object to Mikrokontroler.pl’s processing of your personal data, under certain conditions.

The right to data portability – You have the right to request that Mikrokontroler.pl transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us at our email: mikrokontroler@mikrokontroler.pl

Cookies

Cookies are text files placed on your computer to collect standard Internet log information and visitor behavior information. When you visit our websites, we may collect information from you automatically through cookies or similar technology

For further information, visit allaboutcookies.org.

How do we use cookies?

Mikrokontroler.pl uses cookies in a range of ways to improve your experience on our website, including:

 • Understanding how you use our website
 • Storing your preferences, such as if you have agreed (or not) to our use of cookies on this site
 • Working with partners to serve you relevant advertising

What types of cookies do we use?

There are a number of different types of cookies, however, our website uses:

 • Essential – cookies that are essential to provide you with services you have requested. If you set your browser to block these cookies, then some basic functions and services will not work for you. In particular, we won’t be able to save your preferences about cookies.
 • Performance – cookies which measure how often you visit our sites and how you use them. We use this information to get a better sense of how users engage with our content and to improve our site, so that users have a better experience. For example, we collect information about which of our pages are most frequently visited, and by which types of users.
 • Functionality – cookies that are used to recognize you and remember your preferences or settings when you return to our site, so that we can provide you with a more personalized experience. For example, the social sharing widget embedded with certain pages of our website enables visitors to easily share content with networking and sharing platforms, if they wish.
 • Advertising – cookies that are used to collect information about your visit to our site, the content you have viewed, the links you have followed and information about your browser, device and your IP address.

How to manage cookies

You can set your browser not to accept cookies, and the above website tells you how to remove cookies from your browser. However, in a few cases, some of our website features may not function as a result.

Privacy policies of other websites

Mikrokontroler.pl contains links to other websites. Our privacy policy applies only to our website, so if you click on a link to another website, you should read their privacy policy.

Changes to our privacy policy

Our Company keeps its privacy policy under regular review and places any updates on this web page. This privacy policy was last updated on 1 March 2023.

How to contact us

If you have any questions about privacy policy, the data we hold on you, or you would like to exercise one of your data protection rights, please do not hesitate to contact us.

Email us at: mikrokontroler@mikrokontroler.pl