Kamera termowizyjna Hti HT-19

Kamery termowizyjne służą do obrazowania promieniowania podczerwonego wysyłanego przez otoczenie. Promieniowanie podczerwone jest emitowane przez każde ciało, jeśli tylko jego temperatura jest wyższa niż zero bezwzględne. W związku z tym urządzenie tego typu umożliwia pomiar […]

Oprogramowanie NI LabVIEW i przenośne urządzenia testowo-pomiarowe Digilent

Wraz z ograniczeniem przestrzeni laboratoriów i zwiększonym rozproszeniem zespołów inżynieryjnych, firmy coraz częściej decydują się na przyrządy typu „All-in-one” jako uzupełnienie tradycyjnych laboratoriów. Tym samym rośnie zapotrzebowanie na przenośne stanowiska testowe i pomiarowe, które mogą […]

Pierwsze kroki z TouchGFX (część 2)

Własny prosty interfejs w programie TouchGFX Designer Kolejnym krokiem będzie zaprojektowanie i wykonanie własnego prostego interfejsu w programie TouchGFX Designer. W oknie Application Template wybieramy testowy moduł STM32F429I Discovery, a w oknie UI TEMPALTE czysty […]