Warsztaty „STM MCU Based Low-Power Applications Workshop”

Warsztaty_STM_MCU_Based_Low_Power_Appliations_Workshop

Firmy ST Microelectronics i EBV Elektronik zorganizują warsztaty zatytułowane „STM MCU Based Low-Power Applications Workshop: Software design approaches and optimization techniques”. Warsztaty te skierowane są do inżynierów elektroników tworzących oparte na mikrokontrolerach aplikacje o niskim poborze prądu. Podczas wydarzenia przedstawiona zostanie oferta firmy ST Microelectronics z zakresu mikrokontrolerów „low power”, po czym omówione zostaną ich najważniejsze cechy związane z aspektem niskiego zużycia energii. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak pisać oprogramowanie dla mikrokontrolerów „low power”, jednocześnie unikając najpowszechniejszych błędów. Podczas części praktycznej warsztatów będzie można przećwiczyć ogólne zasady projektowania oprogramowania oraz porady i wskazówki, które mogą być stosowane w celu optymalizacji i kontroli zużycia energii w aplikacjach. Wszyscy uczestnicy otrzymają na własność płytkę uruchomieniową STM32L-Discovery.

Plan warsztatów

09:00 Przywitanie i wstęp

09:15 Plan rozwoju mikrokontrolerów o niskim poborze prądu firmy ST Microelectronics

09:30 Przegląd energooszczędnych rozwiązań w mikrokontrolerach firmy ST Microelectronics

10:45 Przerwa kawowa

11:15 Porady dotyczące urządzeń o niskim poborze prądu

12:15 Ćwiczenia praktyczne – implementacja metod ograniczania poboru prądu przy wykorzystaniu narzędzi do analizy zużycia energii, metody pomiarowe

13:00 Przerwa kawowa

13:30 Ćwiczenia praktyczne – implementacja metod ograniczania poboru prądu przy wykorzystaniu narzędzi do analizy zużycia energii, metody pomiarowe

15:00 Pytania i odpowiedzi

Termin i miejsce warsztatów

12.06.2013 r. – Warszawa

O autorze