Miniaturowy most USB-UART firmy FTDI

Miniaturowy most USB-UART firmy FTDI

Firma FTDI ma w ofercie podstawowy model mostu USB 2.0 Full Speed do Basic UART, zamkniętego w niewielkiej, 12-pinowej obudowie DFN o wymiarach 3 x 3 mm, nazwany FT234XD. Układ może pracować z przepływnością do 3Mb/s i cechuje się zużyciem prądu na poziomie 8 mA w czasie aktywnej pracy, a przy tym ma takie samo wyposażenie jak wszystkie modele z rodziny FT-X, w tym np. detekcję ładowania baterii.

Most obsługuje cały protokół USB i nie jest wymagane żadne programowanie fimware’u specyficzne dla tego standardu. Co więcej, dostarczane bezpłatnie sterowniki wirtualnego portu COM (VCP) i Direct (D2XX) w wielu wypadkach eliminują konieczność tworzenia sterowników USB. Na wyposażeniu są 512-bajtowe bufory nadawania i odbioru oraz 2048 B pamięci EEPROM, w której można przechowywać deskryptory urządzenia i konfigurację szyny CBUS.

Jeśli chodzi o UART, układ obsługuje różne ustawienia transmisji: 7 lub 8 bitów danych, 1 lub 2 bity stopu oraz dodatkowe bity flag (odd/even/mark/space/no parity). Możliwe jest także odwrócenie poziomów logicznych oraz synchroniczny lub asynchroniczny bit bang. Układ obsługuje przepływności transmisji od 300 b/s do 3 Mb/s przy poziomach TTL.

Most FT234XD pracuje z napięciem zasilania 5 V, ale  ma zintegrowaną przetwornicę 3,3 V, dzięki której sygnały na wyjściu są zgodne ze standardem USB. Sygnały wyjściowe zgodne są z CMOS, a wejściowe z TTL, ale przy zastosowaniu rezystorów podciągających możliwa jest praca przy napięciach od 1,8 V, a maksymalny tolerowany poziom to 5 V. FT234XD ma też zintegrowany obwód power-on-reset, wewnętrzne stabilizatory LDO 3,3/1,8 V oraz wyprowadzone sygnały do sterowania diodą LED przy nadawaniu i odbiorze.

Układ ma też wbudowany oscylator, co sprawia, że zewnętrzny kryształ jest zbędny, a dzięki możliwości wyboru wyjścia zegara, łatwo zintegrować układ z zewnętrznym mikrokontrolerem czy FPGA.

Układy są dostarczane z zaprogramowanym fabrycznie unikatowym numerem seryjnym USB i jest kompatybilny z kontrolerami hosta typu UHCI, OHCI i EHCI.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie produktowej.

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

O autorze