Fairchild Power Seminars 2013 okiem redakcji MIKROKONTROLER.pl

Po ponad dwuletniej przerwie, firma Fairchild Semiconductor postanowiła po raz kolejny zorganizować europejski cykl spotkań poświęconych zagadnieniom związanym z projektowaniem układów zasilania. Polskie seminarium odbyło się dnia 15 października 2013 w Hotelu Intercontinental w Warszawie.

Niemal całodniowe spotkanie podzielono na 5 bloków tematycznych:

  • Current Shaping Strategies for Buck Power Factor Correction,
  • Driving HB-LED in High-Power Industrial Lighting Fixtures,
  • Evolution in Packaging for Optimum Efficiency and Size in Low Voltage DC-DC Applications,
  • LLC Resonant Converter : Design Issues and Solutions,
  • Improve Flyback Design Performance with Rapid Iteration Approach.

Każdy z bloków zakończony był kilkudziesięciominutową przerwą, podczas której można było skonsultować się z ekspertami oraz innymi uczestnikami w sprawach związanych z prezentacją. W seminarium wzięło udział ponad 50 osób.

Pierwsza część prezentacji obejmowała zagadnienia technik sterowania konwerterem typu buck PFC, w których prąd wejsciowy jest pośrednio kształtowany przez prąd cewki. Poprzez dokładne analizy zawartości harmonicznych prądu linii AC, zbadano dopuszczalny przyrost napięcia (współczynnik K), aby układ spełniał poziomy emisji harmonicznych zgodne z normą EN61000-3-2 dla urządzeń klasy C (podzespołów oświetleniowych) i D (odbiorników telewizyjnych, monitorów oraz komputerów o poborze mocy w zakresie od 75 do 600 W).

Kolejna prezentacja dotyczyła osprzętu towarzyszącego diodom LED wysokiej jasności (HB-LED) w zastosowaniach przemysłowych. Poruszane tematy były przeznaczone zwlaszcza dla projektantów rozwiązań dla systemów zasilania szeregowo-równoległych łańcuchów diod LED, których łączna moc nie przekracza 200 W. Uwzględniały zagadnienia takie, jak stosowanie PFC (Power Factor Correction), projektowanie układów z rozszerzonym, uniwersalnym napięciem wejściowym, zachowywanie wysokiej wydajności, dokładności i stałości płynącego prądu, kontroli obciążenia, a nawet przygaszania światła w zależności od potrzeb.

Ciekawym tematem trzeciej prezentacji były wyzwania, przed jakimi staje inżynier projektujący wysoko zintegrowane układy scalone oraz sposoby ich pokonywania – pomiary temperatury i temperaturowe zabezpieczenia, wykrywanie zwarć np. MOSFETów w strukturze, tworzenie „elastycznego” układu pinów itp. Przedstawiono także ewolucję układów oraz rozwiązania MCM (multi-chip module) dla niskonapięciowych przetwornic DC-DC i poruszono tematykę wpływu elementów pasożytniczych na układy szybkiego przełączania.

Dużym zainteresowaniem cieszą się ostatnio na świecie rezonansowe przetwornice LLC, więc i tego tematu nie mogło zabraknąć na seminarium. Godzinne wystąpienie poświęcono m.in. wprowadzeniu w zasadę działania i zalety technologii przetwornic LLC, rozwiązano także szereg potencjalnych problemów związanych z projektowaniem odpowiedniego układu – m.in. sposoby ograniczania prądu oraz kontroli ładowania, projektowania pętli sprzężenia zwrotnego oraz systemów soft-start.

Ostatni blok tematyczny dotyczył poprawiania wydajności projektowania najprostszej i najpowszechniej używanej topologii izolowanych galwanicznie przetwornic napięcia – flyback. Sugerowanym podejściem do tego typu problemu jest tzw. Rapid Iterative Design (RID), przy wykorzystaniu gotowego narzędzia stworzonego przez programistów Fairchild Semiconductor – Power Supply WebDesigner (PSW). Rozpatrzono kolejne aspekty projektowania przetwornicy, takie, jak tworzenie początkowego projektu, pętli sprzężenia zwrotnego oraz strojenia całości.

„Power Seminars 2013” było także okazją do porozmawiania z innymi uczestnikami prezentacji, zyskania świeżego spojrzenia na problemy związane z układami zasilania, a także dowiedzenia się, w jaki sposób dane problemy rozwiązano w innych firmach.

O autorze