Szkolenie JM elektronik i Atmel „Komunikacja bezprzewodowa, z wykorzystaniem bezpłatnego stosu Lightweight Mesh”

Szkolenie JM elektronik i Atmel „Komunikacja bezprzewodowa, z wykorzystaniem bezpłatnego”

Firmy JM elektronik i Atmel zapraszają do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu, którego tematyką będzie komunikacja bezprzewodowa. Przedmiotem szkolenia będzie uruchomienie i modyfikacja stosu komunikacji bezprzewodowej na platformie XmegaE5. Do udziału w szkoleniu organizatorzy zapraszają inżynierów konstruktorów oraz pracowników działów R&D. Szkolenie prowadzone będzie w języku polskim przez inżynierów aplikacyjnych JM elektronik.

W ramach szkolenia organizatorzy zapewniają:

  • Ćwiczenia z inżynierami obejmujące pracę ze stosem LwM (Lightweight Mesh), mikrokontrolerami XmegaE5, środowiskiem Atmel Studio.
  • Materiały szkoleniowe.
  • Programator AVR Dragon.
  • Zestaw XmegaE5-Xpld+transceiver AT86RF231 do zabrania po szkoleniu.

Wymagania dla uczestników:

  • Własny laptop z systemem Windows – na prawach administratora.
  • Atmel Studio 6.1 (min. build 2730, ASF 3.12.1), do pobrania bezpłatnie ze strony www.atmel.com.

Agenda

8:30 – 9:00 REJESTRACJA (w czasie rejestracji udzielana będzie pomoc w pobraniu/instalacji oprogramowania wymaganego na szkoleniu).

9:00 – 10:00 Prezentacja wprowadzająca.

10:00 – 10:15 PRZERWA

10:15 – 12:15 Ćwiczenie nr 1: implementacja stosu LwM na platformie XmegaE5. Celem tego ćwiczenia będzie uruchomienie stosu komunikacji bezprzewodowej Lightweight Mesh na platformie XmegaE5.

12:15 – 13:00 LUNCH

13:00 – 14:45 Ćwiczenie nr 2: modyfikacje stosu. Celem tego ćwiczenia będą modyfikacje stosu zaimplementowanego w poprzednim ćwiczeniu do typowych scenariuszy komunikacyjnych (wysyłanie danych co zadany interwał czasu, wysyłanie danych na żądanie, współpraca z peryferiami.)

14:45 – 15:00 Pytania, podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Daty i miejsca szkolenia

03.12.2013 – Warszawa

04.12.2013 – Gliwice

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniu na adres: szkolenie@jm.pl. Liczba miejsc jest ograniczona i o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

O autorze