Inżynierowie Agilent Technologies autorami książki dotyczącej technologii parametrów X

Firma Agilent Technologies informuje o wydaniu książki „X-Parameters: Characterization, Modeling, and Design of Nonlinear RF and Microwave Components” dotyczącej przełomowej technologii pomiaru, modelowania i symulacji elementów i systemów nieliniowych w oparciu o parametry X. Książka, opublikowana przez Cambridge University Press stanowi dla czytelników wyczerpujący przewodnik dotyczący teorii X-parameters, poparty realnymi przykładami.

Książkę napisało czterech naukowców i inżynierów z firmy Agilent, David E. Root, Jan Verspecht, Jason Horn i Mihai Marcu, będących autorami nowego paradygmatu dotyczącego modelowania nieliniowych komponentów i systemów pracujących w zakresie częstotliwości w.cz. i mikrofalowych. Są to autorzy uznani w branży przemysłowej i środowisku akademickim za czołowych ekspertów w zakresie modelowania, symulacji i miernictwa.

Książka opisuje podstawy technologii X-parameter i dostarcza praktyczne przykłady pozwalające czytelnikom na dokonywanie użytecznych aproksymacji, mogących w dużym stopniu ograniczyć złożoność wykonywania pomiarów, modelowania i projektowania w nieliniowych reżimach pracy. Książka uczy ponadto, jak pokonywać w oparciu o parametry X złożone problemy inżynieryjne dotyczące układów nieliniowych pracujących w paśmie w.cz. i mikrofalowym.

Podano tu rzeczywiste przykłady zastosowań, notacje i definicje standardowych symboli, szczegółowe równania oraz zestaw ćwiczeń z rozwiązaniami. Tak rozbudowana treść pozwala traktować książkę jako samodzielny podręcznik dla badaczy, inżynierów, naukowców i studentów pragnących być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami z zakresu inżynierii systemów w.cz. i mikrofalowych.

Książkę „X-Parameters: Characterization, Modeling, and Design of Nonlinear RF and Microwave Components” można zamówić na portalu Amazon lub Cambridge University Press. Więcej informacji dotyczących parametrów X można znaleźć pod adresem www.agilent.com/find/x-parameters.

*X-parameters to znak handlowy Agilent Technologies Inc. Format i zestaw równań wykorzystanych do opisu parametrów X są otwarte i udokumentowane. Więcej informacji dotyczących wykorzystania tego znaku handlowego można znaleźć w dokumentacji X-parameters Open Documentation, Trademark Usage & Partnerships.

Autoryzowanym dystrybutorem produktów firmy Agilent Technologies w Polsce jest firma AM Technologies Sp. z o.o.: Al. Jerozolimskie 146C, 02-305 Warszawa, tel.: (22) 532 28 00, e-mail: info@amt.pl.

O autorze