Zestaw firmy EBV Elektronik pozwalający tworzyć oprogramowanie dla mikrokontrolerów Kinetis L w języku Java

Sprzętowo-programowa platforma dla mikrokontrolerów Kinetis L pozwalająca przy użyciu języka Java tworzyć nowatorskie interfejsy człowiek-maszyna

Firma EBV Elektronik, we współpracy z IS2T, opracowała sprzętowo-programową platformę JAKARTA przeznaczoną do realizacji nowatorskich interfejsów człowiek-maszyna (HMI).

W warstwie sprzętowej JAKARTA składa się z płytki Freescale FRDM-KL46 z mikrokontrolerem Kinetis KL46 (rdzeń Cortex-M0+ 48 MHz, 256 kB Flash, 32 kB RAM) oraz kompatybilnej z nią płytki-córki. Jako warstwę programową wykorzystano platformę MicroEJ firmy IS2T. Jej użycie wymaga 28 kB pamięci nieulotnej (stanowi to 11% pamięci Flash dostępnej w układzie Kinetis KL46), dając przy tym wszystkie korzyści, jakie Java może wnieść do projektu.

Programowe zalety platformy JAKARTA obejmują zwiększoną produktywność software’u, osiąganą dzięki stosowaniu języka wysokopoziomowego, skrócenie cykli specyfikacji interfejsu, ujednolicenie wyglądu i sposobu użytkowania systemu na różnych urządzeniach (dzięki zdolności MicroEJ do abstrahowania sprzętu), a także elastyczność procesu projektowania (dzięki możliwości symulacji) oraz Java’owy interfejs wirtualizacyjny.

 „Ta platforma pozwoli inżynierom badać własności różnych technologii sprzętowych związanych z realizacją interfejsów użytkownika, takich jak: rozwiązania haptyczne, wyświetlacze OLED i TFT, rozmaite czujniki MEMS i optyczne, klawiatury pojemnościowe czy pamięci nieulotne, służące do sprzętowej autoryzacji. Obejmuje ona także fascynujące rozwiązanie MicroEJ firmy IS2T, pierwszą maszynę wirtualną Javy przeznaczoną dla mikrokontrolerów Freescale Kinetis L z rdzeniem ARM Cortex-M0+. Platforma JAKARTA daje klientom EBV Elektronik znaczne korzyści, w postaci oszczędności czasu trwania i kosztów rozwoju projektu oraz pozwala skrócić czas wprowadzania go na rynek.” stwierdziła Etienne Lanoy, regionalny manager ds. zastosowań firmy EBV Elektronik na rynek francuski, belgijski i północnoafrykański, która odpowiedzialna była za prowadzenie prac nad projektem referencyjnym JAKARTA.

Szczegółowe informacje o platformie JAKARTA można znaleźć pod adresem.

O autorze