Nowy interfejs użytkownika w oscyloskopach Infiniium czasu rzeczywistego firmy Agilent Technologies

Agilent Technologies prezentuje nowy interfejs użytkownika do oscyloskopów Infiniium czasu rzeczywistego

Firma Agilent Technologies zaprezentowała nową generację interfejsu użytkownika dla oscyloskopów Infiniium czasu rzeczywistego. Jest to pierwszy interfejs oscyloskopowy, w którym wykorzystano zalety nowych technologii stosowanych w wyświetlaczach, a także zwiększono wygodę obsługi dzięki szybszemu tworzeniu dokumentacji, możliwości personalizacji ekranu i zwiększeniu użyteczności interfejsu.

Oscyloskopy Infiniium z nowym interfejsem użytkownika pozwalają inżynierom na łatwe operowanie danymi na wielu monitorach oraz na przenoszenie okien, wykresów i wyników pomiarów w dowolne miejsce ekranu.

Nowy interfejs może być stosowany zarówno w oscyloskopach laboratoryjnych, jak też na komputerach PC z zainstalowanym oprogramowaniem do analizy sygnałów z oscyloskopów N8900A Infiniium. Oprogramowanie do pracy offline pozwala odciążyć oscyloskop podczas rejestracji danych, umożliwiając inżynierom przeglądanie, analizę, dzielenie i dokumentowanie wyników pomiarów w dogodnymi miejscu i czasie.

Aby ułatwić i przyspieszyć tworzenie dokumentacji, nowy interfejs wyposażono w możliwość wyświetlania łączy internetowych i plików composite, a więc funkcje niedostępne we wcześniejszych interfejsach użytkownika. Ponieważ oprogramowanie offline pozwala uruchomić nowy interfejs na komputerze PC, inżynierowie zyskują możliwość łatwiejszej wymiany informacji z partnerami projektowymi, dostawcami i klientami przy użyciu pamięci flash USB, wiadomości e-mail lub połączeń wideokonferencyjnych.

Interfejs użytkownika Infiniium dostarcza szereg funkcjonalności niedostępnych wcześniej:

  • oddzielne, przemieszczalne okna do analizy czasowej, częstotliwościowej i dekodowania protokołów, pozwalające użytkownikowi na skomponowanie własnego widoku ekranu,
  • funkcja zapisu plików composite, pozwalająca dzielić je w obrębie firm międzynarodowych,
  • migracja pełnego interfejsu użytkownika z oscyloskopu czasu rzeczywistego do komputera PC przyspiesza nawigację i ułatwia podgląd/analizę przebiegów,
  • inteligentne markery delta z dynamiczną aktualizacją wartości przyspieszają debugging,
  • licencjonowanie bazujące na serwerze (użytkownicy mogą dzielić nie tylko dane, lecz również wypożyczać licencje aplikacyjne).

Aplikacja do analizy danych z oscyloskopu N8900 Infiniium w trybie offline, jako pierwsza wspiera dekodowanie protokołów z szyn I²C, SPI, RS-232, RS-422, RS-485, UART, JTAG, CAN, CAN symbolic, LIN, FlexRay, USB, PCIe gen 1, 2 i 3, MIPI D-PHY i M-PHY, DigRF, 8B/10B, SATA/SAS, HDMI, DDR1, 2, 3 i 4, LPDDR 1, 2 i 3 oraz 64B/66B Ethernet. Pozwala przyspieszyć debugowanie projektów, w których wykorzystywane są szyny szeregowe.

Dodatkowe informacje dotyczące aplikacji do analizy danych offline z oscyloskopu N8900A Infiniium, informacje na temat darmowej, 30-dniowej licencji oraz nowej licencji serwerowej są dostępne pod adresem.

Dystrybutorem produktów Agilent Technologies w Polsce jest firma AM Technologies Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146c, 02-305 Warszawa, tel. 22 5322800, fax 22 5322828, e-mail: info@amt.pl.

O autorze