Generator kodu STM32Cube – teraz także dla mikrokontrolerów STM32 F2

W lutym tego roku firma STMicroelectronics udostępniła bezpłatny program STM32Cube. Jest to generator kodu konfiguracyjnego z graficznym interfejsem użytkownika dla mikrokontrolerów STM32. Za pomocą tego narzędzia programista jest też w stanie w prosty sposób przyporządkować wyprowadzenia układu do peryferiów i ustawić parametry pracy bloku wytwarzającego sygnały zegarowe (szerzej o możliwościach tego programu pisaliśmy tutaj). Początkowo STM32Cube pozwalał generować kod tylko dla mikrokontrolerów z grupy STM32 F4 z rdzeniem Cortex-M4. Teraz producent poinformował, że oprogramowanie to umożliwia generowanie kodu również dla układów STM32 F2 z rdzeniem Cortex-M3.

Firma STMicroelectronics zamierza kontynuować rozwój narzędzia STM32Cube tak, aby mogło ono generować kod dla wszystkich mikrokontrolerów STM32. Kolejne edycje STM32Cube będą udostępniane w 2014 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie produktu.

O autorze