Seminaria dotyczące oprogramowania MATLAB&Simulink w Warszawie i Poznaniu

Firma ONT zorganizuje dwa seminaria dotyczące oprogramowania MATLAB&Simulink.

Pierwsze seminarium, na temat przetwarzania obrazu i dźwięku, odbędzie się 10 czerwca w Warszawie. W czasie seminarium przedstawione zostaną zagadnienia związane rozwijaniem algorytmów,  akwizycją, przetwarzaniem i analizą obrazów, projektowaniem i symulacją systemów wizyjnych. Omówiona zostanie również tematyka rozpoznawania obrazów, generacja kodu C oraz integracja algorytmów z zewnętrznymi aplikacjami.

Agenda seminarium

 • Przetwarzanie, analiza i rozpoznawanie obrazów
 • Dostęp do danych
 • Projektowanie i symulacja systemów wizyjnych
 • Rozpoznawanie obrazów
 • Wdrażanie aplikacji, generacja kodu C

Drugie seminarium, które dotyczyć będzie zastosowania pakietu MATLAB i Simulink w robotyce, odbędzie się 12 czerwca w Poznaniu. Na tą okazję przygotowane zostały dwie prezentacje.

1. Programowanie robota mobilnego w Simulinku z wykorzystaniem platformy Arduino

 • projektowanie algorytmów sterowania robotem mobilnym z wykorzystaniem Simulinka i platformy Arduino
 • przygotowanie modelu w Simulinku
 • generacja kodu i uruchamianie algorytmu na robocie mobilnym sterowanym przez Arduino

2. MATLAB i Simulink narzędziem pracy automatyka. Automatyczna generacja kodu dla sterowników PLC

 • wykorzystanie pakietu MATLAB i Simulink do programowania przemysłowych sterowników PLC
 • funkcjonalność przybornika PLC
 • generacja kodu w języku ST do sterowania silnikiem DC (z wykorzystaniem sterownika PLC firmy Beckhoff)

O autorze