Rozwiązanie firmy Silicon Labs upraszcza projekty inteligentnych liczników wykorzystujących komunikację Wireless M-Bus

W licznikach prądu, gazu, wody i ciepła niejednokrotnie implementowany jest interfejs komunikacji bezprzewodowej, pozwalający zdalnie konfigurować te urządzenia i uzyskiwać z nich zliczone jednostki danego medium. Popularnie stosowanym rozwiązaniem komunikacji radiowej w licznikach jest standard Wireless M-Bus. Firma Silicon Labs właśnie uzupełniła swoją ofertę rozwiązań dla inteligentnych liczników (składającą się z mikrokontrolerów, układów bezprzewodowych oraz zestawów projektowych) o oprogramowanie będące stosem protokołów Wireless M-Bus.

Wireless M-Bus oparty jest na europejskim standardzie EN13757-4 i pozwala na komunikację w paśmie poniżej 1 GHz pomiędzy różnego rodzaju inteligentnymi licznikami, rejestratorami, mobilnymi urządzeniami odczytu i miernikami temperatury (podzielnikami kosztów ogrzewania). Tego rodzaju bezprzewodowe urządzenia wymagają długiego czasu pracy baterii. Protokół Wireless M-Bus wymaga bardzo niewielkiego narzutu  w przypadku małej ilości danych wysyłanych przez miernik, dzięki czemu pozwala na pracę na zasilaniu bateryjnym przez długi okres czasu. Wireless M-Bus jako sprawdzony standard w inteligentnych miernikach zdobył popularność w Europie, a zainteresowanie nim rośnie również w innych rejonach świata.

Bezpłatnie udostępniane oprogramowanie firmy Silicon Labs zawiera kompletny stos protokołów komunikacji radiowej, który obsługuje tryby S (868 MHz), C (868 MHz) oraz N (169 MHz) we wszystkich warstwach. W skład pakietu wchodzi API (Application Programming Interface) pozwalające na dostęp do warstwy aplikacji i łącza. Dostępny jest również opcjonalny interfejs szeregowy, który umożliwia kontrolę całości z zewnętrznego procesora hosta.

Oprogramowanie Wireless M-Bus jest dostępne w postaci kodu binarnego dla układów nadawczo-odbiorczych RF Si446x EZRadioPRO firmy Silicon Labs oraz energooszczędnych mikrokontrolerów EFM32 Leopard Gecko opartych na 32-bitowym rdzeniu ARM Cortex-M. Dostępne są konfiguracje warstwy fizycznej dla trybów S, T, C oraz N zarządzane za pomocą pakietu Wireless Development Suite.

Silicon Labs udostępnia również zestawy demonstracyjne, które pozwalają na testowanie możliwości oprogramowania Wireless M-Bus. Zalecane jest użycie zestawu Si4461-868-PDK i EFM32LG-STK3600.

Oprogramowanie Wireless M-Bus jest już dostępne. Więcej informacji oraz instrukcję użytkownika można zdobyć pod adresem.

O autorze