Nowe narzędzie firmy Texas Instruments pozwala stworzyć projekt PCB systemu zasilania w kilka minut

Firma Texas Instruments zapowiedziała WEBENCH PCB Export, nowe narzędzie pakietu internetowego WEBENCH Power Designer. Pozwala ono inżynierom szybko zaprojektować płytkę drukowaną (PCB) zasilacza i wyeksportować ją do wiodących platform projektowych CAD.

Istotnym wyzwaniem podczas projektowania systemu zasilania urządzenia jest zaprojektowanie płytki PCB. Nieprawidłowa struktura PCB może powodować problemy z szumem i zjawiskami termicznymi, a ich rozwiązanie wymaga wielokrotnych poprawek. Dotychczas projektanci korzystali z not aplikacyjnych, ręcznie kopiowali projekty referencyjne lub opierali się na własnym doświadczeniu w projektowaniu płytek drukowanych. Teraz jednak projektanci urządzeń przemysłowych, motoryzacyjnych i komunikacyjnych mogą skorzystać z narzędzie WEBENCH Power Designer, aby zaprojektować zasilacz i za pomocą funkcji WEBENCH PCB Export bezpośrednio przenieść schemat do jednego z pięciu popularnych programów CAD.

WEBENCH Power designer korzysta z zaawansowanych algorytmów projektowania, aby szybko wygenerować dowolny schemat płytki PCB, redukując szumy i problemy związane z nagrzewaniem. Eksport do wybranego programu CAD odbywa się równie szybko.

Bezpłatne programy WEBENCH uprościły i przyspieszyły projektowanie dla ponad 325 tysięcy inżynierów na całym świecie od roku 1999 do chwili obecnej. Pozwalają szybko tworzyć, optymalizować i symulować kompletne projekty dzięki zaawansowanym algorytmom i symulatorowi Spice dostępnemu w WEBENCH Power Designer. Narzędzia te pozwalają przeprowadzić symulację elektryczną oraz termiczną projektu, a teraz dzięki WEBENCH PCB Export także utworzyć schemat PCB zasilacza i wyeksportować go na jedną z następujących platform CAD: Altium Designer, Cadence Allegro, CadSoft Eagle, Mentor Graphics i DesignSpark PCB. WEBENCH Power Designer i PCB Export skracają czas projektowania płytki PCB z godzin do minut i wykorzystują sprawdzone metody, aby zniwelować szumy i problemy z temperaturą.

Dystrybutorem produktów firmy Texas Instruments w Polsce jest Silica Warszawa: Avnet EM Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa, tel.: 22 2565760, fax: 22 2565766, http://www.silica.com, e-mail: warszawa@silica.com.

O autorze