Niedrogi moduł GPS firmy Quectel

Firma Quectel wprowadziła do swojej oferty nowy model niedrogiego, wydajnego modułu GSM, oznaczony symbolem L70-R. Moduł jest oparty na układzie sygnałowym MediaTek 3337, dzięki któremu osiąga wysoką czułość, dokładność i krótki TTFF, zachowując niskie zużycie energii i niewielkie wymiary.

Moduł obsługuje kilka standardów nawigacyjnych, w tym autonomiczny GPS, DGPS, SBAS (włączając WAAS, EGNOS, MSAS i GAGAN) oraz QZSS. Jego czułość przy akwizycji wynosi –148 dBm, przy śledzeniu -165 dBm, a podczas reakwizycji –160 dBm. Ma przy tym 66 kanałów wyszukiwania i 22 kanały śledzenia, dzięki czemu szybko wyszukuje dostępne satelity nawet w pomieszczeniach.

Moduł jest wyposażony w technikę aktywnej, wielotonowej redukcji zakłóceń, pochodzących z aktywnych elementów układu (Active Interference Cancellation). L70-R może mieć na pokładzie do 12 wielotonowych AIC, które skutecznie eliminują interferencje i zakłócenia wąskotonowe.

Na wyposażeniu modułu jest też technologia AlwaysLocate™, realizująca adaptacyjne zmiany czasu włączenia i wyłączenia przy pracy w trybie okresowym, pozwalająca zmniejszyć zużycie energii przy zachowaniu dużej dokładności lokalizacji.

L70-R ma też zintegrowany system logowania LOCUS, pozwalający modułowi zapisywać informacje o położeniu do wewnętrznej pamięci NVRAM. Pamięć ma pojemność 8 kB i daje możliwość rejestracji około 500 zdarzeń bez dodatkowych kosztów.

Moduł zasilany jest napięciem 2,8…4.,3 V, a jego zużycie prądu wynosi 13 mA trybie śledzenia, 16 mA w czasie akwizycji i typowo 1.6 mA w trybie AlwaysLocate™. Do wykorzystania są też tryby standby (0,5 mA) oraz backup (8 uA).

Moduł ma wymiary 10,1 × 9,7 × 2,5 mm, współpracuje z antenami aktywnymi oraz pasywnymi i jest kompatybilny z modelami L70 i L76.

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

 

O autorze