Izolowane optycznie karty I/O z detekcją zmiany stanu

 

Firma ACCES ma w ofercie karty interfejsowe w standardzie PCIe, przeznaczone do realizacji cyfrowego sterowania i monitoringu, nazwane PCIe-IDIO-24. Karty te wyposażone są w 24 niespolaryzowane wejścia cyfrowe z możliwością reakcji na zmiany stanu i 24 wyjściowe przełączniki FET, wszystkie izolowane optycznie do napięcia 2.5 kV.

Izolowane wejścia można wysterowywać sygnałami AC i DC, bez względu na polaryzację – tolerowane są standardowe sygnały nadajników sterujących 12/24 AC oraz napięcia stałe. Zakres dopuszczalnych napięć wejściowych wynosi od 3 do 31 V DC lub do 22 V (RMS) AC dla częstotliwości od 40 Hz do 10 kHz. Włączony szeregowo rezystor 1.8 kΩ zapewnia ograniczenie prądu, a rozszerzenie zakresu dopuszczalnych napięć można uzyskać stosując dodatkowe rezystory szeregowe. Sygnały wejściowe są prostowane za pomocą mostka diodowego i podawane na wejścia izolatorów optycznych. Wejścia można skonfigurować tak, by generowały przerwanie przy zmianie stanu z aktywnego na nieaktywny i odwrotnie w grupach po 8. Co więcej, na wyposażeniu karty są konfigurowane programowo filtry, pozwalające na pracę w środowiskach zaszumionych.

Jeśli chodzi o wyjścia, karta PCIe-IDIO-24 wyposażona jest w pełni zabezpieczone (przeciwzwarciowo, termicznie, przeciw wyładowaniom elektrostatycznym i impulsom indukcyjnym typu flyback) i izolowane optycznie przełączniki z tranzystorów mocy MOSFET, które są rozładowywane przy uruchamianiu urządzenia, aby zapobiec generacjom losowych sygnałów sterujących. Mogą one przełączać napięcia od 5 do 34 V DC i dostarczać prąd do 2 A.

Oprócz linii izolowanych, na wyposażeniu jest też 8 (lub 4) linii kompatybilnych z TTL/CMOS, które można skonfigurować do pracy jako wejścia lub wyjścia.

Karta PCIe-IDIO-24 ma wymiary 6.6 x 4.2″ (16.764 x 10.668 cm), wyposażona jest w złącze PCIe x1, a wyprowadzenia I/O są dostępne poprzez 78-pinowe złącze DB.

Kartę tego typu można zastosować w szerokiej gamie systemów wymagających cyfrowego sterowania i monitoringu, w takich dziedzinach jak sprzęt testujący i pomiarowy, automatyka i sterowanie procesami. Płytka może monitorować pracę sterowników silników, termostatów, przycisków czy wyłączników krańcowych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie producenta.

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

O autorze