Atollic TrueSTUDIO – wersja 5.1 już dostępna

Firma Atollic poinformowała o nowej, oznaczonej numerem 5.1. wersji swojego flagowego produktu – środowiska TrueSTUDIO. Nowa edycja wyposażona jest w ulepszony kompilator, asembler i linker, które pozwalają zwiększyć efektywność debugowania i optymalizacji kodu.

W wersji 5.1 wprowadzony został nowy poziom optymalizacji (-Og), dający kod o objętości do 30–40% mniejszej w porównaniu z poziomem –O0, a zachowujący przy tym łatwość debugowania. Jest tak, gdyż kompilator wykorzystuje teraz format debugowania DWARF4, co pozwala deweloperom analizować kod zoptymalizowany z taką samą łatwością, co kod zbudowany z niższymi poziomami optymalizacji.

Oprócz usprawnień w zakresie optymalizacji wewnątrz modułów, nowy kompilator wyposażony jest w funkcje całościowej analizy programu oraz optymalizacji w czasie linkowania (Link Time Optimization, LTO), które same w sobie mogą skutkować redukcją rozmiaru kodu do 8-10%. Wcześniej, kompilator optymalizował kod maszynowy dla każdego pliku C, ale nie analizował globalnie powiązań między plikami. LTO zapewnia taką analizę i pozwala narzędziom stosować optymalizację także pomiędzy plikami, a nie tylko wewnątrz nich.

Rozmiar kodu jest zmniejszany także bez korzystania z LTO czy –Og, nawet do 15–20% przy najniższych poziomach optymalizacji (sprzyjający debugowaniu –O0) i do 1-5% na poziomach najwyższych (wysoce zoptymalizowany i trudniejszy w debugowaniu –Os).

W wielu wypadkach, inżynierowie chcieliby przejść na nowszą wersję środowiska programistycznego, by skorzystać z usprawnień w obszarach takich jak: debugowanie, obsługa nowych typów układów, ulepszenia w menedżerze projektów itp., ale wykorzystanie nowego kompilatora uniemożliwiłoby przeprowadzanie testów regresyjnych w istniejących projektach. W przypadku TrueSTUDIO 5.1 programiści mogą bez problemu zmienić kompilator na jeden z wykorzystywanych w starszych wersjach, zachowując możliwość korzystania z najnowszych funkcji i usprawnień środowiska. Ta możliwość jest szczególnie ważna w przypadku projektów krytycznych pod względem bezpieczeństwa, a także wszelkich projektów, które muszą podlegać ustalonym procedurom testowania i budowania.

Nowa wersja TrueSTUDIO znacznie poszerza też bazę obsługiwanych do tej pory układów docelowych, w szczególności jeśli chodzi o rodziny mikrokontrolerów Kinetis firmy Freescale i STM32 firmy STMicroelectronics. Środowisko pozwala teraz na pracę z około 2500 układami z rdzeniami ARM i 150 zestawami ewaluacyjnymi wszystkich wiodących dostawców. Obsługiwane przez TrueSTUDIO rdzenie to: ARM7™, ARM9™, Cortex™-M0/M0+/M1/M3/M4, Cortex™-R4/R5/R7 oraz Cortex™-A5/A7/A8/A9/A12/A15.

O autorze