Czujnik magnetorezystancyjny Honeywell

 

Firma Honeywell wprowadziła do oferty dwa modele scalonych czujników magnetorezystancyjnych, zaprojektowanych pod kątem systemów z dużą przerwą powietrzną, niewielkimi natężeniami pola magnetycznego i dużymi wymaganiami, jeśli chodzi o niskie zużycie energii.

Czujniki SM351LT and SM353LT reagują na pole magnetyczne skierowane prostopadle do czujnika bez względu na polaryzację, co ułatwia projektowanie. Dzięki zastosowaniu wyjścia typu push-pull nie wymagają rezystora podciągającego. Zastosowanie stabilizacji bez przetwarzania impulsowego (non-chopper stabilization) eliminuje natomiast wiele zakłóceń elektrycznych generowanych często przez czujniki.

Modele różnią się przede wszystkim zakresem pomiarowym – ultraczuły SM351LT ma typową czułość 7 G i maksymalną 11 G, a SM353LT – typową 14 G i maksymalną 20 G. Drugą różnicą jest pobór  prądu, który w stanie aktywnej pracy wynosi typowo 1 mA dla modelu SM351LT i 0,8 mA dla SM353LT, a w stanie uśpienia od 0.16 do 2.6 uA dla SM351LT i od 0.8 do 8 uA dla SM353LT (zależnie od zasilania). Przy normalnym współczynniku wypełnienia 0,015% daje to średnio 360 nA dla modelu SM351LT i 310 nA dla SM353LT. Oba modele można zasilać napięciem od 1,65 do 5,5 V.

SM351LT i SM353LT dostępne są w obudowie SOT-23 przeznaczonej do montażu SMD. Oba mogą pracować w temperaturze od –40 oC do +85oC, a dzięki wykorzystaniu materiałów zgodnych z RoHS spełniają europejską dyrektywę 2002/95/EC.

Czujniki tego typu mogą znaleźć zastosowanie w rozmaitych systemach przemysłowych, medycznych i gospodarstwa domowego, także zasilanych bateryjnie.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie producenta.

Dystrybutorem produktów Honeywell w Polsce jest firma Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

 

O autorze