R2014b – informacje o nowym wydaniu programu MATLAB i Simulink

2 października pojawiło się nowe wydanie oprogramowania MATLAB i Simulink – R2014b.  

Nowości w programie MATLAB:      

 • MATLAB: Nowy system graficzny programu MATLAB    
 • MATLAB: Nowe funkcje do przetwarzania dużych ilości danych, które mogą być także skalowane do wykorzystania z Hadoop    
 • MATLAB: Zintegrowana kontrola wersji Git i Subversion oraz dostęp do projektów na GitHub z poziomu File Exchange    
 • MATLAB: Toolboxy do programu MATLAB pakowane w pojedyncze pliki instalacyjne w celu łatwego udostępniania i pobierania własnych toolboxów    
 • MATLAB: Typy danych date i time ze strefami czasowymi i opcjami wyświetlania    
 • MATLAB: Wsparcie dla Arduino umożliwiające sterowanie silnikami i elementami wykonawczymi oraz dostęp do danych pochodzących z czujników    
 • MATLAB Production Server: Biblioteki klienckie umożliwiające pracę w środowiskach obsługujących języki C/C++ i Python    
 • Statistics Toolbox: Multiclass machine-learning framework dla klasyfikatorów binarnych takich jak SVM i dla modeli generalized linear mixed-effects (GLME)    
 • Datafeed Toolbox: Możliwość połączenia z Bloomberg B-PIPE i Thomson Reuters Eikon    
 • Image Process Toolbox: Aplikacje do segmentacji obrazu, analizy regionalnej i możliwość generacji kodu C z 19 funkcji z MATLAB Coder Image Processing

Nowości w programie Simulink:

 • Simulink: Inteligentne wskazówki edycji przyspieszające budowę modelu, widok edytora w celu wyświetlania komentarzy i interfejsów
 • Simulink: Szybki restart symulacji zmniejszający czas pomiędzy jej kolejnymi wywołaniami
 • Simulink: Simulink Functions do tworzenia i wywoływania funkcji wielokrotnego użytku z dowolnego miejsca w modelu Simulink i diagramie Stateflow
 • Simulink: Live streaming i kursory danych dostępne w Simulation Data Inspector
 • Simscape: Specyficzne dla danej domeny style linii reprezentujących połączenia fizyczne
 • Stateflow: Szybsze debugowanie z warunkowymi breakepointami, watch data i szybki tryb animacji
 • MATLAB Report Generator and Simulink Report Generator: Formularze typu „fill-in-the-blanks” w formacie Word i HTML dla rozszerzonych raportów użyt

O autorze