Cykl webinariów firmy National Instruments: pomiary z wykorzystaniem czujników

W trakcie czterech sesji firma  National Instruments zaprezentuje podstawy akwizycji danych z najpopularniejszych typów czujników. Zostały one przygotowane dla inżynierów i naukowców, którzy w swojej pracy spotykają się z potrzebą zbierania dokładnych i wiarygodnych danych podczas projektowania systemów kontrolno pomiarowych, czy testujących. Podczas trwania prezentacji będzie możliwość zadawania pytań ekspertom poprzez czat.

Seminaria on-line:

  • Projektowanie systemów wykorzystujących pomiary obciążenia, ciśnienia oraz momentu obrotowego: przegląd różnych typów czujników stosowanych do pomiarów obciążenia, ciśnienia i momentu obrotowego oraz metod integracji ich w systemach akwizycji danych.
  • Pomiary naprężeń: Podstawy działania tensometrów oraz mostków pomiarowych, omówienie potencjalnych źródeł błędów w pomiarach naprężeń i metod ich eliminacji.
  • Pomiary wibracji: Omówienie podstawowych pojęć z zakresu wibracji, najpopularniejszych czujników i ich zastosowania, wymagań systemowych oraz technik kondycjonowania sygnałów.
  • Projektowanie systemów do pomiaru temperatury: Informacje na temat pomiarów temperatury z wykorzystaniem termopar, czujników rezystancyjnych i termistorów. Podstawowe informacje na temat sensorów, sposobów ich podłączania, wymaganego kondycjonowania sygnałów oraz metody eliminacji najczęściej występujących problemów.

Seminaria odbędą się w dniach 1-5 grudnia 2014 r. Więcej informacji można znaleźć tutaj

O autorze