Warsztaty Anritsu i LeCroy – analiza transmisji danych w łączach wysokich szybkości

Firma Anritsu we współpracy z Teledyne LeCroy zaprasza na warsztaty, podczas których zostaną zaprezentowane najnowsze rozwiązania pomiarowe. Jest to wyjątkowa okazja, aby zdobyć wiedzę bezpośrednio od ekspertów i bezpłatnie zapoznać się z najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami firmy Anritsu.

Tematyką warsztatów jest analiza komunikacji w łączach o wysokiej szybkości transmisji danych, w tym:

  • trendy na rynkach i w przemyśle, nowe standardy zapewniające wyższe szybkości transmisji,
  • linie transmisyjne – podstawy teorii, jitter, przesłuchy, analiza szumowa i metody korekcji,
  • Integralność sygnałowa – pomiary różnicowe, testy tolerancji jitteru, składowe częstotliwościowe, jednoczesne przełączanie,
  • 5 różnych sposobów testowania i praktyczne przykłady: emfaza, modulacja amplitudy impulsu (PAM) – generacja i pomiar, tolerancja na odchylenie różnicowe, impedancja ścieżki transmisyjnej i układy typu bias tee,
  • demonstracja powyższych koncepcji i praktycznej realizacji.

Seminarium odbędzie się w Warszawie 11 grudnia.

O autorze