Altium Designer 15 już dostępny

17 listopada 2014 firma Altium udostępniła kolejną wersję swojego sztandarowego prduktu – Altium Designer 15. W najnowszej wersji programu, zgodnie z życzeniami użytkowników, skoncentrowano wysiłki działu R&D na zwiększeniu możliwośći w zakresie projektowania szybkich obwodów PCB oraz obsłudze nowych formatów plików wyjściowych.

Wsparcie dla szybkich sygnałów

Nowoczesne projekty wymagają propagacji sygnałów nawet do 100 gigabitów na sekundę. Projektowanie takich układów z wykorzystaniem oprogramowania starszej generacji jest wyzwaniem. Zwykle wymaga sporo ręcznych obliczeń, wykonywanych poza narzędziem projektowym, najczęściej w arkuszu kalkulacyjnym – powodujących stratę czasu i zwiększających ryzyko błędów. W nowym Altium Designer 15 dodano funkcję Pin Pairs, która zapewnia:

  • Dokładne strojenie długości i fazy pomiędzy terminatorami    
  • Dopasowanie długości, fazy i opóźnienia dla całej ścieżki sygnału

Projektanci nie będą musieli więcej korzystać z zewnętrznych narzędzi do planowania złożonych sieci sygnałów, tylko będą mogli wydajnie i dokładnie planować i prowadzić grupy szybkich połączeń w edytorze PCB.

Obsługa IPC-2581 i Gerber X2

Tradycyjny format Gerber wywodzi się ze standardu RS-274D opublikowanego prawie 35 lat temu; wielu uważa „standard Gerber” za przestarzały. Ucamco zaktualizowała ostatnio format RS-274X do Gerber X2, aby wspierać krytyczne dane produkcyjne, brakujące wcześniej. Zaś stowarzyszenie International Printed Circuit opracowało całkiem nowy standard, IPC-2581. Oba rozwiązują problemy niepełnych lub brakujących danych, występujące przy stosowaniu starszych fromatów, jak Gerber RS-274X.

Altium Designer 15 wprowadza obsługę zarówno formatu IPC-2581, jak i Gerber X2, dając projektantom swobodę wyboru i możliwość współpracy z różnymi wytwórcami PCB.

Dostępność

Altium Designer 15 dla posiadaczy Subskrypcji Altium jest dostępny bez dodatkowych kosztów. Cenny nowych licencji pozostają bez zmian.

Szczegółowe informacje o Altium Designer 15 na stronach Altium.

26 listopada oraz 11 grudnia 2014 r. firma Altium zorganizuje webinarium, podczas którego omówione zostaną nowości wprowadzone do Altium Designer 15. Formularz rejestracji dostępny jest tutaj.

Dystrybutorem produktów Altium w Polsce jest firma Computer Controls.

O autorze