Firma ONT na targach Automaticon 2015

Firma ONT (Oprogramowanie Naukowo-Techniczne) zaprasza do wysłuchania prezentacji „Zastosowanie programu MATLAB® i Simulink® w automatyce przemysłowej”, która odbędzie się podczas tegorocznych targów AUTOMATICON w Warszawie. Targi Automaticon są od 20 lat największym w Polsce profesjonalnym forum, na którym spotykają się producenci, kompletatorzy i odbiorcy automatyki przemysłowej.

Podczas prezentacji przedstawione zostaną podstawowe cechy oprogramowania MATLAB i Simulink oraz scharakteryzowana zostanie metoda projektowania w oparciu o modele. Szczególna uwaga poświęcona zostanie zagadnieniom modelowania fizycznego w aspekcie wykorzystania w automatyce. Za pomocą szeregu przykładów zastosowania oprogramowania MATLAB i Simulink przez wiodące światowe firmy w dziedzinie automatyki, autorzy postarają się dowieść, że omawiane oprogramowanie jest nie tylko wiodącym standardem, ale również znakomitą praktyką w przemyśle.

Prezentację przedstawią Jadwiga Horoszkiewicz-Kurnyta oraz Grzegorz Kraus.

O autorze