Keysight Technologies wprowadza funkcję modulacji PAM-4 do oscyloskopów czasu rzeczywistego

Firma Keysight Technologies zaprezentowała oprogramowanie pomiarowe umożliwiające szybką i precyzyjną charakteryzację sygnałów PAM-4 (impulsową modulację z czterema poziomami amplitudy) przy użyciu oscyloskopów czasu rzeczywistego Keysight V-Series, Z-Series i S-Series. Oprogramowanie analityczne Keysight N8827A PAM-4 (dla oscyloskopów V- i Z-Series) oraz N8827B PAM-4 (dla oscyloskopów S-Series) zapewnia pełną analizę sygnałów elektrycznych PAM-4.

Mobilne aplikacje obliczeniowe wymagają posiadania lepszej infrastruktury internetowej. Zwiększenie wydajności w zakresie Internetu i farm serwerów wymaga zapewnienia szybszego systemu łączności między systemami serwerowymi. Konwencjonalne techniki komunikacyjne często korzystają z kodowania NRZ (non-return-to-zero). Eksperci twierdzą, że kodowanie NRZ nie będzie działać w środowiskach 56-Gb/s. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest zmiana techniki modulacji z NRZ na impulsową. Pozwoliło by to dramatycznie zwiększyć ilość informacji przesyłanych przez szybkie cyfrowe łącza komunikacyjne.

Kilka branżowych instytucji standaryzacyjnych aktywnie promuje technologię PAM-4 jako następcę tradycyjnej sygnalizacji NRZ, umożliwiającego osiągnięcie większej szybkości transmisji w tej samej liczbie kanałów. Choć technologia PAM-4 wykorzystuje niektóre tradycyjne algorytmy pomiarowe NRZ dla sygnałów PAM-4, do pełnej analizy parametrów systemu niezbędne są unikalne pomiary i parametry dla PAM-4.

Oprogramowanie analityczne N8827A/B dla PAM-4 oferuje takie funkcje pomiarowe, jak: pomiar szerokości, wysokości i przekosu oka, pomiar poziomu amplitudy, poziomu szumu i poziomu przekosu, pomiar liniowości amplitudy.

Wielopoziomowe systemy sygnalizacji są szczególnie wrażliwe na szum, dlatego też zaletą oscyloskopów czasu rzeczywistego V-Series, Z-Series i S-Series w tego typu zastosowaniach jest najniższy wśród przyrządów tej klasy poziom podłogi szumowej. Dla przykładu, stosując model Z-Series o paśmie 63 GHz, użytkownicy zyskują możliwość dokładnej analizy sygnałów elektrycznych PAM-4 o szybkości transmisji do 32 Gbaud. Dodatkowo, mogą oni prowadzić analizę offline zapisanych na dysku sygnałów PAM-4 za pomocą oprogramowania analitycznego N8900A Infiniium Offline zainstalowanego na komputerze PC.

Dodatkowe informacje dotyczące oprogramowania analitycznego dla sygnałów PAM-4 są dostępne na stronie internetowej firmy Keysight: N8827A, N8827B.

Dystrybutorem produktów Keysight Technologies w Polsce jest firma AM Technologies Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146c, 02-305 Warszawa, tel. 22 5322800, fax 22 5322828, e-mail: info@amt.pl.

O autorze