Konferencja: Oprogramowanie MATLAB i Simulink w przemyśle energetycznym

Firma ONT zaprasza na bezpłatną konferencję „Oprogramowanie MATLAB i Simulink w przemyśle energetycznym”, która odbędzie się 20 maja 2015 r. w Krakowie w Hotelu Qubus (ul. Nadwiślańska 6).

Energetyka jest strategicznym działem przemysłu ze względu na konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa i jakości życia obywateli oraz zapewnienie niezbędnych warunków funkcjonowania gospodarki. Z uwagi na realizację wymagań pakietu klimatyczno-energetycznego, ochronę środowiska naturalnego oraz zmieniające się potrzeby społeczeństwa niezbędne jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przemyśle energetycznym. Mamy tu do czynienia z unikalnym połączeniem tradycyjnych i nowatorskich systemów inżynierskich oraz różnych metod działania. Coraz większe znaczenie ma wykorzystanie narzędzi programistycznych, które obejmują szeroki zakres zagadnień i są na tyle elastyczne, aby wspierać zmieniające się wymagania techniczne i funkcjonalne.

Podczas konferencji będą omówione korzyści wynikające z zastosowania środowiska MATLAB i Simulink w branży energetycznej.

Przedstawione zostaną przykłady użycia MATLABa w modelowaniu ryzyka finansowego w handlu energią. Następnie będzie zaprezentowana metoda projektowania złożonych systemów z wykorzystaniem modelu (ang. Model Based Design – MBD), dzięki której znacznie skraca się czas wdrażania nowych systemów. Kolejna prezentacja będzie poświęcona zastosowaniu technologii automatycznej generacji kodu HDL w projektowaniu systemów przetwarzających sygnały. Omówione zostaną narzędzia wspomagające tego typu projekty na przykładzie układu Zynq firmy Xilinx. Ostatnie wystąpienie będzie dotyczyć modelowania fizycznego, które obejmuje przygotowanie i symulację modelu obiektu, w celu przetestowania projektowanych systemów z nim współpracujących (np. sterowników, układów przetwarzających sygnały). Podstawy modelowania fizycznego będą przedstawione na przykładzie modelu turbiny wiatrowej.

Dodatkowe informacje oraz formularz rejestracji można znaleźć tutaj.

O autorze