Zestaw RX111 Safety Package od Renesas

Firma Renesas Electronics rozszerzyła swa ofertę produktów dla przemysłu, wprowadzając zestaw RX111 Safety Package. Pozwala on znacznie skrócić czas osiągnięcia bezpieczeństwa funkcjonalnego w przemysłowych przyrządach i urządzeniach, takich jak czujniki, kontrolery bezpieczeństwa i sterowniki.

Propozycje takie, jak Industry 4.0 oraz przemysłowy Internet przedmiotów (IIoT) stwarzają zapotrzebowanie na urządzenia bardziej solidne i gwarantujące bezpieczeństwo w pomieszczeniach fabrycznych. Zaliczają się do nich sterowniki PLC oraz czujniki podłączone do sieci fabrycznej. Dokument „European Machinery Directive” (część 1) wymaga również, aby przyrządy zapewniały wsparcie dla funkcjonalnego bezpieczeństwa. Firma Renesas, bazując na zgromadzonej wiedzy i doświadczeniach związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym podczas projektowania i realizacji swych mikrokontrolerów, opracowała praktyczne rozwiązania. Zapewniają one projektantom szeroki zakres środków dla bezpieczeństwa funkcjonalnego, które pozwolą na zastosowanie bezpiecznych rozwiązań w obszarze przemysłu.

Nowe rozwiązanie RX111 Safety Package współpracuje z energooszczędnymi mikrokontrolerami RX111. Są one przystosowane do pracy w systemach czujnikowych, na które szybko rośnie zapotrzebowanie, ponieważ monitorowanie stanu systemów przemysłowych staje się coraz ważniejsze. Zestaw RX111 Safety Package uzyskał certyfikat, który potwierdza spełnienie międzynarodowego standardu bezpieczeństwa funkcjonalnego IEC 61508 SIL3. Zdobył też wymagające certyfikaty niezależnych podmiotów dla mikrokontrolerów. Dzięki temu RX111 Safety Package jest jednym z najbardziej rozbudowanych na rynku pakietów bezpieczeństwa. Zawiera wyczerpującą bibliotekę oprogramowania dla autodiagnostyki. Obejmuje ona ponad 100.000 kombinacji, które pokrywają zarówno losowe, jak i systematycznie występujące awarie. Pozwalają one  na realizację projektów z poziomem bezpieczeństwa SIL2 oraz SIL3. Ponadto dołączona instrukcja zawiera kluczowe informacje, takie jak częstość awarii (FIT), które można przekazać do organu certyfikującego, aby uprościć proces badania zgodności. Oferowane rozwiązanie znacząco skraca zaś czas projektowania związany z diagnostyką mikrokontrolera, dostarczając analizę bezpieczeństwa oraz studium metod diagnozowania awarii i pokrycie metod diagnostyki.

RX111 Safety Package stanowi rozszerzenie oferty Renesas wspomagającej bezpieczeństwo funkcjonalne. Pakiet pozwala w prosty sposób uzyskać zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa funkcjonalnego w rozmaitych zastosowaniach. Stanowi on dopełnienie pakietów RX631 oraz RX63N wprowadzonych do sprzedaży w sierpniu 2014 roku. Wszystkie produkty pozwalają na realizację przemysłowych przyrządów wymagających przetwarzania danych z dużą szybkością w takich obszarach, jak monitorowanie ruchu lub komunikacja sieciowa.

 

Cechy pakietu RX111 Safety Package:

  1. Program diagnostyczny dla kompaktowych, energooszczędnych mikrokontrolerów, odpowiednich dla urządzeń czujnikowych

Oprogramowanie do autodiagnostyki wykorzystuje symulację awarii, aby uzyskać wiarygodną podstawę dla wyników diagnostycznych, co prowadzi do bardziej efektywnego projektowania. Aby obsłużyć układy z mniejszą pojemnością pamięci ROM niż mikrokontrolery RX111, objętość oprogramowania diagnostycznego Renesas została zmniejszona. Obecnie zajmuje ono połowę   pamięci w stosunku do wcześniejszych wersji dla układów RX631 oraz RX63N. Zabieg ten pozwolił dodatkowo poprawić korzystny stosunek wydajności do ceny układów RX111. Możliwy jest też wybór wersji produktu o mniejszej pojemności pamięci, aby jeszcze bardziej zwiększyć stosunek wydajności do ceny. To rozwiązanie pozwala łatwiej zastąpić mechaniczne układy bezpieczeństwa ich elektronicznymi odpowiednikami. Możliwe zastosowania obejmują urządzenia czujnikowe i monitorujące, układy sterowania napędem (kontrola momentu wyłączania) oraz przekaźniki i przełączniki bezpieczeństwa.

  1. Certyfikat IEC 61508-CIL zapewnia efektywne projektowanie systemów bezpieczeństwa

Oferowany pakiet zawiera instrukcję bezpieczeństwa, która obejmuje analizę każdego z wewnętrznych bloków funkcjonalnych mikrokontrolera pod względem bezpieczeństwa. Samo oprogramowanie realizuje autodiagnostykę procesora oraz pamięci RAM i ROM. Test oparty na symulacji awarii pozwala określić pokrycie awarii procesora przez diagnostykę. Stanowi to punkt odniesienia dla raportowania szybkości diagnostyki. Kompletny pakiet bezpieczeństwa zawiera oprogramowanie do autodiagnostyki, które uzyskało certyfikat IEC 61508 SIL3 od niemieckiego TUV Rheinland Industrie Service – znanej na całym świecie instytucji certyfikującej. Oprogramowanie pozwala ominąć konieczność zdobycia certyfikatu świadczącego o zgodności z wymaganiami standardu IEC 61508. Klienci wykorzystujący RX111 Safety Package mogą skrócić czas projektowania przeznaczony na analizę bezpieczeństwa mikrokontrolera o około jedną trzecią.

  1. Zestaw testowy RX111 Safety Package pozwala na łatwą ocenę rozwiązania

Zestaw RX111 Safety Package Evaluation Kit zawiera płytkę testową z wbudowanym mikrokontrolerem RX111 i oprogramowaniem do autodiagnostyki. Pozwala on projektantom systemu natychmiast ocenić skuteczność oprogramowania diagnostycznego i początkowy wybór systemu. Zestaw testowy zawiera wersję ewaluacyjną certyfikowanego środowiska IAR Embedded Workbench dla RX w wersji Functional Safety, które również było używane do wstępnego przetestowania systemu.

O autorze