Grafenowy czujnik światła

Zespół naukowców z Niemiec i USA opracował czujnik światła na bazie grafenu. Jest on w stanie monitorować całe spektrum od światła widzialnego aż do promieniowania terahercowego.

Opracowany wspólnie przez naukowców z Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) oraz University of Maryland detektor to jedyny w swoim rodzaju sensor, który może być wykorzystany do poprawy dokładności precyzyjnego monitorowania procesów dynamicznych, takich jak reakcje chemiczne.

Urządzenie składa się z małego płatka grafenu osadzonego na węgliku krzemu oraz anteny. Grafen oraz antena pochłaniają promieniowanie świetlne, transferując energię fotonów do elektronów zawartych w strukturze grafenu. Elektrony te odpowiadają za wzrost oporu elektrycznego detektora i w konsekwencji generowanie szybkozmiennych sygnałów elektrycznych. Czujnik może zarejestrować padające światło w zaledwie 40 pikosekund.

Korzystając z anteny, która jest w stanie uchwycić długofalowe promieniowanie podczerwone i terahercowe, naukowcom udało się zwiększyć zakres widma 90-krotnie w porównaniu z poprzednim modelem urządzenia.

Detektor już teraz jest używany w HZDR dla dokładnej synchronizacji dwóch laserów wolnych elektronów.

O autorze