[3] Kurs: pierwsze kroki z STM32F0DISCOVERY. Zabawy z USART

Obsługa nadajnika USART z użyciem przerwań

Poprzedni przykład pokazuje dość prostą i nie nadającą się do szerszego zastosowania metodę nadawania danych przez moduł USART. W kolejnym projekcie zaprezentujemy nadawanie ciągów znaków przy użyciu przerwania zgłaszanego przy gotowości nadajnika. W każdym projekcie urządzenia nadającego dane musimy zadbać o to, by strumień danych nie przekraczał możliwości nadajnika. Nasz program będzie zliczał naciśnięcia przycisku. Po każdym naciśnięciu wartość licznika będzie wysyłana do PC przez interfejs UART w postaci 8-cyfrowej liczby szesnastkowej zakończonej sekwencją przejścia do nowego wiersza CR+LF. Każde naciśnięcie przycisku będzie więc powodowało transmisję 10 bajtów. Przesyłane dane można będzie oglądać przy użyciu programu terminala. Ponieważ z zastosowanego wcześniej algorytmu obsługi przycisku wynika, że można zarejestrowań maksymalnie 25 naciśnięć w ciągu sekundy, przy szybkości transmisji 9600 bit/s nie zachodzi obawa nasycenia nadajnika. Aby obsługa transmisji była uniwersalna, zastosujemy dla transmitowanych danych bufor cykliczny, pomimo że nie jest on niezbędny w naszym zastosowaniu, w którym długość przesyłanego bloku danych jest stała. Program powstanie przez modyfikację poprzedniego przykładu użycia USART. Gotowy projekt nosi nazwę USART1cnt.

 

Procedury obsługi nadawania

Zaczynamy od sekwencji inicjującej USART1. Tym razem nie będziemy używali przerwania odbiornika. Musimy za to oprogramować nadawanie danych przy użyciu przerwania nadajnika.

W programie zdefiniujemy bufor nadawanych znaków u1_outbuf[] oraz dwa indeksy – wskaźniki znaków wstawianych i pobieranych z bufora – u1_obiptr i u1_oboptr. Gdy bufor jest pusty, oba wskaźniki są równe. Przerwanie nadajnika będzie włączane tylko wtedy, kiedy w buforze znajdą się dane do nadawania.

Procedura obsługi przerwania USART1 jest wywoływana, gdy interfejs jest gotowy na przyjęcie danej do nadawania i włączone jest przerwanie nadajnika. Procedura najpierw oblicza przyszłą wartość wskaźnika danych pobieranych. Jeżeli po wysłaniu kolejnego znaku bufor zostałby opróżniony, przerwanie nadajnika jest wyłączane. Następnie znak z bufora jest ładowany do rejestru nadajnika oraz modyfikowany jest wskaźnik pobieranych danych.

Procedura wstawienia znaku do bufora USART1_put sprawdza, czy w buforze jest miejsce, a następnie wstawia znak do bufora, przesuwa wskaźnik wstawiania i włącza przerwanie nadajnika. W przypadku zapełnienia bufora procedura zwraca wartość 1, sygnalizującą błąd. Procedura nie czeka w takim przypadku na zwolnienie miejsca w buforze.

Procedura wysyłania cyfry szesnastkowej puthexdigit zamienia wartość tetrady na jej reprezentację szesnastkową w kodzie ASCII, a następnie wstawia ją do bufora przy użyciu funkcji USART1_put.

 

Procedura obsługi przerwania timera

W procedurze zadeklarowano zmienną count – licznik zliczający naciśnięcia przycisku.

Procedura obsługi timera w przypadku wykrycia naciśnięcia przycisku inkrementuje licznik i wstawia do bufora nadawczego jego reprezentację znakową, zakończoną sekwencją końca wiersza. Równocześnie jest zaświecana niebieska dioda, sygnalizująca naciśnięcie przycisku.

 

 

Do pobrania

O autorze