Nowa wersja Atollic True Studio (v.7.0.0)

atol

Ukazała się nowa, w pełni funkcjonalna, bezpłatna i bezterminowa wersja Atollic TrueSTUDIO v.7.0.0 dla Windows, o czym informuje na swojej stronie internetowej firma Evatronix. Nowością jest oczekiwana przez użytkowników wersja na system Linux (na razie w wersji testowej). W nowej wersji wprowadzono szereg przydatnych funkcjonalności oraz poprawek.

Najważniejsze zmiany i udoskonalenia, którymi charakteryzuje się U2, obejmują:

 1. Nowe funkcje kreatora projektu
 • Filtr wyszukiwania TrueSTORE upraszcza przeglądanie przykładowych projektów
 • Przykładowe projekty TrueSTORE zostały przeniesione do wersji TrueSTUDIO
 • LinuxCMSIS-Pack Eclipse Plug-in zaktualizowany do wersji 2.0.1 (z poprzedniej wersji 1.1)
 1. Nowe funkcje edytora
 • Powiększanie i pomniejszanie w edytorach tekstowych SWT,
 • automatycznie skaluje obrazy na monitorach o wysokiej rozdzielczości DPI,
 • Poprawiony ciemny motyw,
 • Pełny ekran za pomocą funkcji skrótu (Alt + F11) lub przez menu główne,
 • Zawijanie wierszy w edytorach tekstowych za pomocą przycisku ” Toggle Word Wrap ” w pasku narzędzi
 1. Nowe funkcje debugowania
 • Widok Disassembly pokazuje wartości rejestrów procesora po najechaniu myszką,
 • Zmienne lokalne mogą być wyświetlane w widoku „Memory Browser”,
 • Dodano wsparcie „Instruction Tracing” dla układów z rdzeniem Cortex-M7 ,korzystając z Embedded Trace Macrocell ETMv4,
 • Ulepszono widok SFRs,
 • Dodane pole wyszukiwania, aby łatwiej znaleźć SFRs / BitFields,
 • Dodano wsparcie dla atrybutu readAction,
 • Dodano przycisk „RD”, który pozwala szybko odczytać wybrany rejestr.
 1. Poprawki
 • Rozwiązano problem Eclipsa z zasobami (plikami oraz folderami)niebędącymi częścią projektu (linked resources),
 • Rozwiązano problem z widokiem „Terminal”,
 • Rozwiązano problem z widokiem SWV Console przy użyciu numeru portu ITM > 0,
 • Możliwość ponownego uruchomienia sesji debugowania za pomocą SWV i połączenia się ze zdalnym serwerem Segger J-LINK GDB, który jest uruchomiony w trybie persistent.
 • Rozwiązano problem przy uruchomianiu debugowania ST-Link („Błąd 37″).

 

O autorze