ARM CoreSight SoC-600 – ulepszone debugowanie i śledzenie

W miarę upowszechniania urządzeń oferujących łączność, firmy starają się skracać cykle projektowe. Potrzebują nowych rozwiązań, które pozwolą wprowadzić produkty na rynek szybciej i udoskonalać te produkty podczas całego okresu życia – od etapu produkcji do okresu pracy wdrożonego produktu.

W odpowiedzi na te wymagania firma ARM wprowadza rozwiązanie CoreSight SoC-600 służące do debugowania i śledzenia sygnałów. Jest to nowa technologia, która daje możliwość debugowania i śledzenia za pośrednictwem takich popularnych interfejsów, jak USB, PCIe lub interfejsów bezprzewodowych. Tym samym nie wymaga stosowania sond, jednocześnie zwiększając przepustowość transmisji. Od teraz projektanci mogą szybciej zlokalizować pierwotną przyczynę problemu, zmniejszając liczbę cykli projektowych i ryzyko, jak również skracając czas wprowadzenia produktu na rynek.

Dawniej debugowanie i śledzenie układów typu SoC (System-on-Chip) opierało się na wykorzystaniu dedykowanych, standardowych interfejsów zewnętrznych , które umożliwiały dostęp do zewnętrznych debuggerów – najważniejszymi są JTAG IEEE-1149.1 oraz SWD (Serial Wire Debug). Jednak wykorzystanie tych interfejsów ogranicza dostępność funkcji debugowania do wczesnych etapów życia produktu, ponieważ odpowiednie porty nie są zwykle dostępne w finalnych produktach.

Aby wyeliminować zależność od takich standardów, CoreSight SoC-600 implementuje najnowszą architekturę debugowania i śledzenia ARM. Zapewnia ona projektantom dużą przepustowość i możliwość debugowania urządzeń pracujących w terenie przy wykorzystaniu ich zwykłych interfejsów.

CoreSight SoC-600 stanowi kompletne rozwiązanie dla:

  • Projektantów SoC – dzięki opracowanym rozwiązaniom IP i narzędziom zapewnia maksymalną produktywność na etapie projektowania
  • Programistów – zapewnia łatwe debugowanie dzięki gotowym i przetestowanym sterownikom SW oraz narzędziom do debugowania

Jednym z pierwszych licencjobiorców CoreSight SoC-600 jest firma STMicroelectronics. ARM CoreSight SoC-600 pozwala ST znacznie zwiększyć przepustowość debugowania i śledzenia w nowej generacji mikrokontrolerów skierowanych na rynek motoryzacji. Zastosowania obejmują między innymi do kontrolę układu przeniesienia napędu, zaawansowany ESP i systemy ADAS, których wymagania obliczeniowe cały czas rosną. Nowe możliwości debugowania i śledzenia pozwolą przyspieszyć wykrywanie awarii, obniżyć ryzyko i zmniejszyć koszty dzięki opracowaniu nowych produktów, które mogą być monitorowane podczas całego okresu życia.

Należące do rozbudowanego ekosystemu narzędzi ARM rozwiązanie CoreSight SoC-600 powstało w oparciu o wieloletnie doświadczenie firmy. Projektanci mają zapewnioną pełną kompatybilność i wsparcie techniczne.

Główni partnerzy firmy mogą już wykorzystać CoreSight SoC-600 w ramach wczesnego dostępu. ARM zademonstruje rozwiązanie CoreSight SoC-600 oraz DS-5 Development Studio na żywo podczas targów Embedded World w hali 3 na stoisku 3-342.

O autorze