Kalkulator czasu pracy na baterii dla urządzeń IoT

 

Premier Farnell, dystrybutor wspierający twórców, przygotował internetowy Kalkulator Poboru Mocy, który ułatwia projektantom urządzeń IoT ocenę tempa rozładowania baterii w opracowywanych aplikacjach. Dzięki kalkulatorowi mocy IoT twórcy będą mogli eksperymentować z użyciem różnych komponentów i algorytmów programowych, oceniając ich wpływ na czas pracy na baterii.

Zasilanie bateryjne jest coraz częstszym wymogiem w aplikacjach IoT, w których wbudowany czujnik zbiera dane i przekazuje opracowane wstępnie informacje do chmury. W przeciwieństwie do wielu większych, złożonych systemów, te względnie małe urządzenia często nie mają dostępu do zasilania sieciowego. To natomiast oznacza, że muszą być zasilane w jakiś inny sposób – najczęściej z użyciem baterii, akumulatorów lub za pomocą technik pobierania energii z otoczenia (energy harvesting).

O ile coraz więcej aplikacji da się już przygotować ograniczając się do ultra niskiego poboru mocy, koniecznego gdy chcemy zasilać urządzenie jedynie za pomocą energy harvestingu, w przypadku zdecydowanej większości systemów nie można zastosować takiego podejścia. Wtedy to konieczne staje się wykorzystanie baterii lub akumulatorów. Te z kolei będą wymagały ładowania lub wymiany co jakiś czas, a bywa że koszt takiej wymiany jest większy niż koszt całego urządzenia. Dlatego poprawne obliczenie czasu pracy urządzenia na jednej baterii jest niezwykle ważne.

Opracowany kalkulator jest łatwy w użyciu i bardzo szybko podaje wynik. Użytkownik wprowadza podstawowe parametry wybranego sprzętu, wliczając w to rodzaje mikrokontrolera i baterii, a następnie opisuje oprogramowanie. Podaje jak często system budzi się oraz ile cykli jest potrzebnych na pobranie, przetworzenie i wysłanie danych. W oparciu o te informacje kalkulator oblicza pobór mocy.

W rezultacie korzysta się z wygodnego sposobu na szybkie oszacowanie czasu pracy urządzenia IoT na jednej baterii, a więc coś, co normalnie jest żmudnym i czasochłonnym zadaniem, wymagającym najczęściej przygotowania odpowiedniego arkusza kalkulacyjnego, lub ręcznego liczenia.

Kalkulator jest dostępny w ramach prowadzonego przez firmę Premier Farnell serwisu „Internet of Things Hub” – zunifikowanego portalu, w którym dostępne są aktualności, opinie, artykuły i narzędzia związane z aplikacjami Internetu Rzeczy. Wśród nich znaleźć można m.in. artykuł wyjaśniający zasady działania i obsługi nowego kalkulatora oraz czynniki, które wpływają na czas pracy urządzenia na baterii w aplikacjach IoT.

O autorze