Nowy, szerokopasmowy syntezator częstotliwości radiowych od Analog Devices

Firma Analog Devices przedstawiła ADF5356 – szerokopasmowy syntezator nowej generacji pracujący w paśmie do 13,6 GHz. Zawiera on zintegrowany oscylator sterowny napięciem (VCO). Układ jest przeznaczony do zastosowań takich jak infrastruktura sieci komórkowych, mikrofalowe łącza radiowe, przyrządy pomiarowo-testowe oraz terminale satelitów. Dostępny jest też alternatywny syntezator ADF4356 o porównywalnych parametrach i paśmie pracy 6,8 GHz.

Układ ADF5356 potrafi generować sygnał RF w całym zakresie częstotliwości od 53,125 MHz do 13,6 GHz, bez żadnych przerw w tym paśmie. Dzięki temu może on służyć jako syntezator wielopasmowy, eliminując potrzebę stosowania wielu osobnych VCO / syntezatorów na różne zakresy częstotliwości. Technologia ta umożliwia zmniejszenie liczby układów na płytce i jej wymiarów oraz poboru mocy. Pracę w tak szerokim paśmie udało się uzyskać bez obniżenia parametrów. ADF5356 zapewnia wysokie parametry PLL, bardzo niski szum fazowy oscylatora VCO, bardzo niskie produkty zaokrąglenia oraz detektora fazowy i wysoką częstotliwość pracy detektora fazy.

Układy ADF5356 oraz ADF4356 zostały stworzone w oparciu o autorski zaawansowany proces technologiczny SiGe BiCMOS. Pozwolił on na uzyskanie bardzo niskiego szumu fazowego VCO na poziomie -113 dBc/Hz w paśmie 100 kHz na częstotliwości 5 GHz, a jitter średniokwadratowy wynosi jedynie 97 femtosekund w zakresie od 1 kHz do 20 MHz. Poziom szumów zaokrąglenia na skutek dzielenia całkowitego wynosi -227 dBc/MHz. Niepożądane produkty detektora fazy typowo są na poziomie -85 dBc, a częstotliwość porównywania detektora fazy osiąga wartość 125 MHz.

Przedstawione syntezatory RF łatwo zaimplementować w projekcie. Są one również w pełni zgodne z narzędziem do projektowania i symulacji pętli fazowych (PLL) Analog Devices o nazwie ADIsimPLL. Narzędzie to pozwala zapanować nad szumem fazowym, czasem synchronizacji, poziomem jitteru i innymi parametrami projektu. Aby zapewnić możliwość ulepszenia dotychczasowych projektów, nowe układy są kompatybilne pod względem wyprowadzeń z istniejącymi modelami Analog Devices ADF5355 i ADF4355.

Układy ADF5356 i ADF4356 mogą pracować w zakresie temperatury od -40°C do +85°C z nominalnym napięciem zasilania 3,3 V i dopuszczają zakres napięcia do 5 V przy wykorzystaniu pompy ładunkowej lub VCO. Zapewniają też kompatybilność z poziomami logicznymi 1,8 V.

Model ADF5356 mieści się w obudowie LFCSP32 o wymiarach 5 x 5 mm i jest już dostępny w postaci próbek. Model ADF4356 mieszczący się w takiej samej obudowie jest już w produkcji. W przedsprzedaży dostępne są również płytki ewaluacyjne AV-ADF5356SD1Z.

Na stronach produktów ADF5356 oraz ADF4356 są dostępne szczegóły techniczne, karty katalogowe, a także opcje zamówienia próbek i płytek ewaluacyjnych.

Informacje o produktach RF i PLL Analog Devices są dostępne na stronie http://www.analog.com/adisimpll.

Dodatkową pomoc ekspertów odpowiedzialnych za produkty ADI i innych inżynierów można uzyskać na forum internetowym EngineerZone.

O autorze