Nowy czujnik kolorów ams AS7261

Firma ams przedstawiła nowy zintegrowany czujnik koloru. Stanowi on innowacyjne rozwiązanie, które zapewnia wysoką dokładność, a jednocześnie pozwala obniżyć całkowite koszty elementów i produkcji przenośnych przyrządów do analizy koloru.

Nowy czujnik o nazwie AS7621 JENCOLOR XYZ stanowi kompletne rozwiązanie pozwalające wykrywać kolory, tym samym upraszczając proces projektowania i produkcji, co jest korzystne z punktu widzenia producentów kolorymetrów i analizatorów koloru.

Najważniejsze cechy:

  • Czujnik CCT dostarcza dokładne współrzędne koloru w przestrzeni XYZ zgodnie z modelem Standardowego Obserwatora opisane w normie CIE 1931 2°. Mapuje również współrzędne XYZ do współrzędnych xyY dwuwymiarowego gamutu i skaluje je do współrzędnych u’v’ zgodnie z normą CIE 1976.
  • Wielokanałowy zestaw filtrów został zintegrowany ma poziomie wafla krzemowego. Zapewnia kanały Dark, Clear oraz bliskiej podczerwieni, jak również kanały wykrywające kolor XYZ.
  • Skalibrowane wyjścia CCT, x, y, u’v’ Duv i bezpośrednie wyjście czujnika są dostępne za pośrednictwem interfejsów I2C lub UART.
  • Programowalny sterownik diod LED umożliwia kontrolę elektronicznej przesłony i synchronizację.
  • Apertura z wbudowanymi soczewkami została zintegrowana się w obudowie LGA o wymiarach 4,5 x 4,7 mm. Kąt widzenia wynosi +-20,5° przy zachowaniu wysokiej czułości.
  • Prosty tekstowy zestaw komend AT pozwala mikrokontrolerowi lub procesorowi hosta na konfigurację pracy układu.

Możliwość dokładnego wykrywania kolorów XYZ trójchromatycznego układu AS7261 pozwala naśladować krzywą czułości ludzkiego oka znaną jako model koloru Standardowego Obserwatora opisany w systemach mapowania kolorów CIE 1931 oraz CIE 1976. Pomiary białego światła wykonane za pomocą układu AS7261 typowo osiągają dokładność na poziomie +- 0,002 du’v’ w skali CIER 1976. Jest to wynik wyższy od osiągów porównywalnych scalonych czujników koloru dostępnych na rynku. Takie parametry udało się uzyskać dzięki wytrzymałym i stabilnym zestawie filtrów zintegrowanym w kości czujnika. Filtr cechuje się wysoką odpornością na zmiany temperatury i efekty starzenia, które stanowią problem w konwencjonalnych filtrach. Układy logiczne zintegrowane w czujniku pozwalają na przeprowadzenie kalibracji podczas procesu produkcji. Taka fabryczna kalibracja eliminuje potrzebę oddzielnej kalibracji każdego końcowego produktu przez ich producentów.

Uproszczona struktura mechaniczna i optyczna obudowy układu AS7261 pozwala na prostą integrację i łatwe projektowanie systemu. Czujnik ma również konkurencyjną cenę jednostkową, a do jego implementacji w docelowym urządzeniu wystarczy tylko kilka diod LED i dodatkowych komponentów. To oznacza, że koszty projektu, listy materiałowej i montażu są znacznie niższe z punktu widzenia użytkowników AS7261 w porównaniu z produktami wykorzystującymi starsze scalone czujniki kolorów.

Oferowane przez układ AS7621 połączenie wysokich parametrów, małych wymiarów i niskiego kosztu jest korzystne w urządzeniach przenośnych oferujących takie funkcje, jak na przykład dopasowanie koloru farby, analiza koloru cieczy, obsługa wyświetlaczy, pomiar światła i wiele innych zastosowań przenośnych spektrometrów i analizatorów koloru. Niższy pobór mocy sprawia, że układ jest też efektywnym rozwiązaniem dla urządzeń zasilanych z baterii. Jego maksymalny pobór prądu podczas pracy wynosi 5 mA. Układ pracuje z napięciem zasilania 3,3 V.

Płytka ewaluacyjna dla czujniki AS7261 JENCOLOR XYZ jest dostępna w sklepie internetowym ams ICdirect. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie produktu. Tam też można dokonać zamówienia próbek.

O autorze