LabVIEW NXG 1.0 – najnowsza generacja oprogramowania LabVIEW

Firma National Instruments przedstawiła LabVIEW NXG 1.0, pierwsze wydanie oprogramowania do projektowania systemów inżynierskich LabVIEW następnej generacji. LabVIEW NXG wypełnia lukę między oprogramowaniem opartym na konfiguracji a niestandardowymi językami programowania, za sprawą innowacyjnego podejścia do automatyki pomiarowej, dzięki któremu specjaliści w danej dziedzinie mogą się skupić na tym, co jest najważniejsze — na problemie, a nie na narzędziu.

„Trzydzieści lat temu wydaliśmy pierwotną wersję środowiska LabVIEW, mającego wspomagać inżynierów tak, aby mogli automatyzować systemy pomiarowe bez konieczności zgłębiania tajników tradycyjnych języków programowania. LabVIEW było «nieprogramistyczną» metodą automatyzacji systemów pomiarowych” – powiedział Jeff Kodosky, współzałożyciel NI oraz członek kolegium biznesowego i technologicznego, nazywany «Ojcem LabVIEW». „Przez długi czas skupialiśmy się bardziej na wzbogacaniu możliwości LabVIEW niż na wspomaganiu inżynierów, aby mogli szybko i łatwo automatyzować pomiary. Teraz właśnie ten cel realizujemy, wprowadzając środowisko LabVIEW NXG, które zaprojektowaliśmy od podstaw, aby wdrożyć uproszczony przebieg pracy. Do typowych zastosowań można wykorzystać proste podejście oparte na konfiguracjach, natomiast w przypadku zastosowań bardziej złożonych można skorzystać z pełni możliwości uniwersalnego programowania graficznego, jakie zapewnia język LabVIEW, czyli G”.

Wydanie 1.0 środowiska LabVIEW NXG pozwala inżynierom prowadzącym pomiary warsztatowe radykalnie zwiększyć produktywność dzięki nowemu nieprogramistycznemu podejściu do akwizycji danych pomiarowych oraz ich iteracyjnej analizy. Taki nieprogramistyczny tryb pracy upraszcza automatyzację, budując niezbędny kod w tle. Na przykład inżynier może przeciągnąć i upuścić sekcję odpowiadającą 50 wierszom kodu w postaci tekstowej. To zaledwie jeden z wielu sposobów, w jaki LabVIEW NXG pozwala inżynierom więcej uwagi poświęcić innowacjom niż implementacji.

„Gdy nasza firma się rozwinęła, platforma firmy NI pozwoliła nam rozbudować nasze oprogramowanie, aby spełniało rosnące zapotrzebowanie” – powiedział Casey Lamers, starszy inżynier ds. sterowania w firmie Phoenix Nuclear Labs, która dostarcza najsilniejsze na świecie komercyjne generatory neutronów dla takich branż jak medycyna, energetyka i obróbka materiałów. „Tworzenie specjalnego oprogramowania do nowego akceleratora służącego do wytwarzania izotopów na potrzeby obrazowania medycznego zamiast miesięcy trwało tygodnie, a czas kompilacji oprogramowania skrócił się z godzin do zaledwie 30 minut. Z racji uczestnictwa w prowadzonym przez NI programie Lead User, przez ostatni rok używaliśmy wczesnych wersji LabVIEW NXG i jesteśmy przekonani, że środowisko to pozwoli nam jeszcze bardziej przyspieszyć tworzenie oprogramowania i sprawi, że będziemy mogli szybciej wdrażać nowe funkcje”.

LabVIEW NXG zawiera nowo opracowany edytor z funkcjami, których często potrzebują doświadczeni użytkownicy LabVIEW, ale nadal oferuje styl pracy podobny do komplementarnego oprogramowania na rynku. Odświeżony edytor sprawia, że LabVIEW zyskuje jeszcze większą otwartość umożliwiającą jego integrację z szerszym zestawem języków. Zmodernizowany edytor poprawia produktywność programowania poprzez usprawnienie mikrointerakcji, a obiekty interfejsu użytkownika oparte na grafice wektorowej umożliwiają skalowanie.

LabVIEW NXG 1.0 rewolucjonizuje pomiary warsztatowe, natomiast nowe możliwości w LabVIEW 2017 służą opracowywaniu, wdrażaniu i obsłudze dużych, złożonych i rozproszonych aplikacji testowych i osadzonych. Te nowe możliwości poprawiają interoperacyjność z zastosowaniem standardowego IP i standardowych protokołów komunikacyjnych, takich jak IEC 61131-3, OPC UA oraz standard bezpiecznego przesyłania wiadomości DDS.

Niezależnie od tego, czy użytkownicy nabywają system LabVIEW po raz pierwszy, czy też od lat mają aktywną umowę serwisową, otrzymują dostęp zarówno do LabVIEW NXG 1.0, jak i LabVIEW 2017. Te dwie wersje oprogramowania LabVIEW pokazują, że NI nieustannie inwestuje w produktywność inżynierów, którzy tworzą aplikacje wymagające testowania, pomiarów lub sterowania z szybkim dostępem do analityki sprzętu i danych.

NI od ponad 30 lat inwestuje w oprogramowanie, więc pierwsze wydanie LabVIEW nowej generacji jest zaplanowane jako początek serii wielu szybko następujących po sobie wydań, które będą poszerzać możliwości inżynieryjne na wszystkich etapach pracy – od projektowania po testowanie. Niezależnie od zadania — od prostych aplikacji DAQ po budowanie złożonych systemów testujących i inteligentnych urządzeń — LabVIEW skraca czas od koncepcji do wprowadzenia produktu na rynek oraz przyspiesza prace inżynieryjne. Więcej informacji na temat środowisk LabVIEW NXG 1.0 i LabVIEW 2017 można znaleźć na stronie www.ni.com/labview.

O autorze