Pierwsze urządzenie SDR do badań w standardzie 5G 3GPP i Verizon

National Instruments przedstawił pierwszy komercyjnie dostępny, kompletny transceiver, który może w czasie rzeczywistym nadawać i odbierać sygnały szerokopasmowe o szerokości pasma sięgającej 2 GHz, w widmie od 27,5 GHz do 29,5 GHz. W systemie tym programowo definiowane radio (ang. software defined radio, SDR) i oprogramowanie tworzone pod konkretne zadania tworzą kompletny i wszechstronny punkt wyjścia do pomiarów i badań w dziedzinie 5G, prowadzonych pod kątem specyfikacji 5G opracowanych przez 3GPP i Verizon.

mmWave Transceiver System może działać zarówno jako punkt dostępu, jak też jako urządzenie użytkownika w  przypadku testowania łączności bezprzewodowej. Korzystając z tego samego systemu, użytkownicy mogą także tworzyć własne prototypowe systemy komunikacji na falach milimetrowych lub prowadzić pomiary kanałów, a są to czynności niezbędne do poznania cech nowego widma w badaniach nad łącznością bezprzewodową. Oprogramowanie współpracuje z wcześniejszymi głowicami radiowymi dla częstotliwości 71–76 GHz, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo przystosować swój dotychczasowy system mmWave Transceiver System do częstotliwości 28 GHz, wymieniając głowice radiowe.

Dodatkowo, oprogramowanie pasma podstawowego zapewnia kompletną warstwę fizyczną komunikacji kompatybilną z proponowanymi przez 3GPP i Verizon specyfikacjami 5G, w postaci kodu źródłowego do oprogramowania LabVIEW. Takie rozwiązanie pozwala przyspieszyć prace badawcze, ponieważ dostarcza gotowy do pracy system, który użytkownicy mogą poprzez modyfikacje przystosować do konkretnych obszarów badań lub testów.

Firma AT&T, będąca głównym uczestnikiem prowadzonego przez NI programu RF/Communications Lead User, przez ponad rok pracowała na wczesnych wersjach transceivera mmWave Transceiver System w toku kampanii pomiarowej obejmującej kanały 5G. Korzystając z elastycznych rozwiązań SDR firmy NI, stworzono w AT&T jedno z najszybszych i najdokładniejszych narzędzi do badania właściwości kanałów fal milimetrowych (mmWave) 5G. Jest nim sonda kanałowa, w AT&T nazwana „Jeżozwierzem” (Porcupine), umożliwiająca pomiar i monitorowanie parametrów kanałów w czasie rzeczywistym.

Nowe głowice radiowe obejmują modele mmRH-3642, mmRH-3652 i mmRH-3602. Więcej informacji na temat transceivera mmWave Transceiver System i jego konfiguracji można znaleźć pod adresem www.ni.com/sdr/mmwave.

O autorze