Pierwsza rodzina transceiverów CAN z produktami dla motoryzacji klasy 0

Firma Microchip przedstawiła pierwszą na rynku rodzinę transceiverów CAN, która obejmuje modele spełniające wymagania AEC klasy 0 dla motoryzacji. Rodzina ATA65XX wprowadza 6 nowych układów do oferty układów CAN Microchip.

Nowa rodzina obsługuje niedawno wprowadzony protokół CAN FD (Flexible Data Rate) o przepustowości do 5 Mbit/s i nowy standard CAN PN (Partial Networking) umożliwiajacy skuteczniejsze oszczędzanie energii w pojazdach. Układy są w pełni zgodne ze standardami ISO 11890-2/5/6, 11898-2:2016 oraz SAE J2962-2. Modele oznaczone symbolami ATA6562, ATA6563, ATA6564, ATA6565 oraz ATA6566 to pierwsze na rynku transceivery CAN/CAN FD zgodne z klasą AEC 0, co oznacza dopuszczalny zakres temperatur pracy od -40°C do 150°C.

Microchip oferuje również transceiver CAN PN z funkcją watchdoga okienkowego. Układy te zostały zaakceptowane przez wszystkich największych producentów samochodów i mogą być używane bez zewnętrznego dławika usuwającego składową sumacyjną, który jest wymagany dla większości transceiverów CAN.

Współczesne pojazdy zawierają ponad 70 elektronicznych sterowników (ECU) z interfejsem CAN. Wszystkie układy z serii mają funkcję budzenia za pomocą magistrali CAN z podwójną sekwencją budzenia zgodnie z normą ISO 11898-2:2016. Funkcja ta pozwala uniknąć wybudzenia przez niepożądane sekwencje. Prowadzi to do oszczędności energii, a tym samym również mniejszej emisji zanieczyszczeń.

Dla układów z serii ATA65xx dostępne są już zestawy projektowe ATA656x-EK oraz ATAB6570A, a także płytka Click ATA6563.

Microchip oferuje nowe układy w obudowach SO8/14 lub DFN8/14 z płaskimi wyprowadzeniami, które umożliwiają automatyczne, optyczne badanie poprawności lutów.

Obecnie dostępne są następujące modele z serii ATA65xx:

  • Modele ATA6562/63/65/66 są dostępne w obudowach SO8 lub DFN8 z płaskimi wyprowadzeniami

  • Model ATA6565 jest dostępny w obudowie DFN14 z płaskimi wyprowadzeniami

  • Model ATA6570 jest dostępny w obudowie SO14

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie firmy Microchip.

O autorze