Nordic Semiconductor – nowe narzędzie dla Bluetooth 5

Firma Nordic Semiconductor, specjalizująca się w układach radiowych o bardzo niskim zużyciu mocy, wprowadziła nowe rozwiązanie programistyczne Bluetooth 5 dla układu nRF52832 typu System-on-Chip – stos protokołów S135 v5.0 oraz środowisko programistyczne nRF5 SDK 14.0. Rozwiązanie to pozwala projektantom na tworzenie wydajnych produktów zgodnych ze standardem Bluetooth 5, opartych na układzie SoC nRF52832.

Proponowane rozwiązanie składa się z wielofunkcyjnego stosu protokołów S132 v5.0 SoftDevice, który obsługuje do 20 współbieżnych połączeń we wszystkich konfiguracjach i gwarantuje zgodność ze standardem Bluetooth 5.0. Stos S132 v5.0 obsługuje kilka nowych funkcji Bluetooth 5,w  tym warstwę fizyczną wysokiej szybkości 2 Mb/s. Pozwala ona uzyskać niespotykaną dotychczas przepustowość transmisji w Bluetooth Low Energy (BLE). Możliwość przesyłania danych w dwukrotnie krótszym czasie pozwala też nawet dwukrotnie zmniejszyć całkowity pobór mocy.

Inne nowe funkcje dostępne w S132 v5.0 obejmują kanały z obsługą połączeń L2CAP, ochronę prywatności w sieci oraz nowy algorytm wyboru kanału Bluetooth CSA #2 (Channel Selection Algorithm). CSA #2 wprowadza nowe, bardziej zaawansowane rozwiązania przełączania kanałów w celu usprawnienia współpracy i stabilności urządzeń BLE w mocno obciążonym pasmie 2,4 GHz.

Narzędzie programistyczne nRF SDK 14.0 uzupełnia stos S132 v5.0 dzięki kompletowi sterowników do obsługi układów peryferyjnych nRF52832. Ponadto w pakiecie znajdują się przykłady wykorzystania protokołu L2CAP do realizacji usługi Object Transfer Service, Direct Test Mode (DTM) dla warstwy PHY 2 Mb/s oraz Coded Phy dla trybu dalekiego zasięgu, jak też przykład aktualizacji oprogramowania producenta bez użycia przycisków.

Stos S132 v5.0 otrzymał certyfikację zgodności z Bluetooth 5. Wraz ze środowiskiem nRF SDK 14.0 stanowią one doskonałą platformę do rozwoju produktów z certyfikacją Bluetooth 5.

O autorze